PÆD, Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi.

Kursusindhold

I pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi skal vi beskæftige os med centrale fænomener indenfor pædagogik (dannelse, uddannelse, undervisning, opdragelse og læring) i relation til samfundsmæssige og kulturelle forhold og processer. Vil vil fordybe os i forskellige opdragelses- og uddannelsesinstitutioners betydning, funktion og udvikling i relation til samfundsmæssige betingelser og politiske agendaer. Vi udforsker forståelser af magt, stat, klasse, inklusion/eksklusion i forhold til pædagogiske forskningsfelter. På denne måde dykker vi ned i, hvorledes forskellige sociologiske optikker åbner op for andre dimensioner af ellers velkendte fænomener som eksempelvis skole, universitet og familie.

Engelsk titel

Sociology of Pedagogy and Sociology of Education.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg på Pædagogik, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • teorier om samfundsmæssige, kulturelle og institutionelle forhold i relation til pædagogik og uddannelse.

   

Færdigheder i at

 • indkredse og beskrive relationer mellem pædagogiske institutioner/uddannelsesinstitutioner og samfundsmæssige, kulturelle og/eller politiske forhold.

   

Kompetencer i at

identificere og analysere centrale pædagogisk sociologiske og uddannelsessociologiske problemfelter.

Forelæsning og holdundervisning med en kombination af forskellige former for skriftlige og mundtlige øvelser, forelæsning og fælles diskussioner.

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 godkendte skriveøvelser af 4-5 ns. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøve, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 godkendte skriveøvelser af 4-5 ns. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøve, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i 2 efterfølgende eksamensterminer.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆB00561U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
;
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gerd Christensen   (4-6d6b786a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 10-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students