OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Kursusindhold

Kurset gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til og med Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse og lærer at placere værkerne i en litteratur- og kulturhistorisk sammenhæng. Vi kommer bl.a. omkring begreber som genre og metrik, og der vil være øvelser i oversættelsesanalyse af græske tekster.

Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på sidefag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab.

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi, BA-niveau

Græsk poesi, KA-sidefag

Latinsk poesi, BA-niveau

Latinsk poesi, KA-sidedag

Antik poesi, KA-sidefag

Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.

En detaljeret oversigt over, hvilke primær- og sekundærtekster vi skal læse, vil blive offentliggjort på Absalon inden semesterstart. Man kan dog med fordel skaffe sig adgang til følgende værker:

 

Primærlitteratur (alle i oversættelse ved Otto Steen Due):

Homers Iliade

Homers Odyssé

Vergils Æneide

Ovids Metamorfoser

 

Sekundærlitteratur:

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger på Klassisk Græsk

Aktuelle studieordninger på Latin

Aktuelle studieordnigner på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HOLK03002U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Frederik Hasager Petersen   (6-6a6e753c3538436b7870316e7831676e)
Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students