OLD. Antik kultur og historieskrivning

Kursusindhold

Kurset består af to dele

Antik kultur:

Kurset består af 14 introducerende forelæsninger, der indfører deltagerne i den græsk-romerske oldtids periodisering og samfundsforhold i hovedtræk; i den græsk-romerske oldtids litteraturhistorie i hovedtræk; og i den græsk-romerske oldtids religion og mytologi i hovedtræk. Herudover læses et udvalg af antikke tekster, der er udvalgt til at understøtte forelæsningernes introducerende karakter.

Antik historieskrivning

Forelæsninger om græsk og romersk historie ved Thomas Heine Nielsen og Jakob Leth Fink, herunder også læsning af udvalgte kilder i oversættelse.

Engelsk titel

Classical Historiography

Uddannelse

Oldtidskundskab

Holdundervisning, øvelser og forelæsninger

De grundbøger, der benyttes på kurset, meldes ud på Absalon i god tid inden kursusstart.

Græsk historieskrivning og talekunst på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Latinsk historieskrivning og talekunst - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger på Oldtidskundskab

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HOLB10141U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Thomas Heine Nielsen   (5-79767a7f765179867e3f7c863f757c)
Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students