Musikvidenskab: Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Sanghold

Kursusindhold

Undervisningen i Praktiske Discipliner 1er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

 

Sang

Gennem øvelsesarbejde og udvalgte sange opbygges basal sangteknik og der skabes kendskab til stemmens grundfunktioner. Forskellige sangteoretiske temaer gennemgås og de studerende udfører de dertil hørende praktiske øvelser.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skill 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Sang: Der veksles mellem soloundervisning og holdundervisning på 2 hold i Korsalen

Sang

Minikompendium: Stemmen som instrument

Kompendium: Udvalgte sange

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD1 Korsang, derfor er Sang sat til "0" ECTS.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_basf
Krav til indstilling til eksamen

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes bestået/ikke

 • Fremførelse af en godkendt selvvalgt solosang til akkompagnement af medbragt akkompagnatør.

 

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af følgende:

 • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne hørelære/brugsklaver, korsang samt rotation og lydproduktion. Den studerende må ikke udeblive fra mere end 1 sololektion og 1 holdlektion i sang i løbet af semesteret.
 • 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start: En i hørelære, en i brugsklaver, en i korsang, en i lydproduktion og en i rotation. En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

 

Se mere information om eksamen under Praktiske Discipliner 1: Korsang

Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Total
 • 6

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB00648U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink..
Kapacitet
3 hold á ca. 27 stud.
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Hjelt   (5-6f716c737b476f7c7435727c356b72)
 • Britt Hein Jespersen   (6-7c74703f3a3c48707d7536737d366c73)
Underviser

Britt Hein Jespersen og Morten Hjelt

Gemt den 11-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students