MIN, Normalitet og afvigelse (E24)

Kursusindhold

Dette kursus udforsker forholdet mellem det normale og det afvigende. Det afvigende kan være det farlige, det umoralske, det ukendte, det uopnåelige – det man frygter mest eller længes mest efter. Og ofte er det afvigende noget, der vækker stærke følelser eller kalder til politisk handling, fordi det peger tilbage på konstituerende forestillinger om tingenes orden. På dette kursus vil vi se nærmere både på forskellige former for norm-afvigelse, deres kontekst og historie, og vi vil sammen forsøge at skærpe de begreber, vi kan bruge til at gribe og analysere disse. Vi vil blandt andet diskutere figurer som den fremmede, migranten, den gale, forbryderen, monstret, ekstremisten, og geniet. Og vi vil afsøge de ordenssystemer, som afvigelsen er indlejret i, fx det almindelige, det rigtige, det lovlige, det sunde, eller det middelmådige.

Gennem arbejdet med det normale og afvigende understøttes dine mere generelle kompetencer i teoretisk tænkning, begrebsanalytisk præcision og kritisk reflekteret udredning af komplekse politiske og faglige problemstillinger.

 

Engelsk titel

Normality and deviation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Minoritetsstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier 2019-ordningen

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA-tilvalg 2019-studieordning
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA-tilvalg 2019-studieordning
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13091E)

KA valgfag for Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Hvis du er tilvalgsstuderende så kan du som eksamensform vælge mellem 1) en mundtlig prøve baseret på en synopsis (1A & 1B) eller 2) en fri skriftlig hjemmeopgave (16-20 sider) (2A & 2B).

For studerende på Tværkulturelle studier, som tager undervisningen som valgfag er eksamen en fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

Kurset vil veksle mellem teori- og begrebsgennemgang, kontekstutalisering og historisering af forskellige former for afvigelse, og konkrete analyseopgaver, der skal understøtte jeres opgaveskrivning.

For skal skabe et produktivt læringsum med plads til gode faglige samtaler, er der kun mulighed for, at 35 studerende kan blive indskrevet på holdet.

Vi vil sammen læse og diskutere tekster fra forskellige fagtraditioner og teoridannelser, der alle på forskellig vis tematiserer forholdet mellem normalitet og afvigelse (fx Simmel, Becker, Levinas, Foucault, Lacan, Hacking, Bauman, Ahmed). Der vil blive udfærdiget elektronisk kompendium til kurset.

Minoritetsstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse og minoritetsstudier. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelsesleder Frank Sejersen

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0106EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-796b706b78796b74466e7b7334717b346a71)
Underviser

NN

Gemt den 12-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students