MIN, Afskyens Politik: Fra Aversion til Dehumanisering (F25)

Kursusindhold

Op igennem historien har minoriteter et utal af gange været genstand for afsky. Hitler sammenlignede jøderne med rotter, tutsierne blev under folkedrabet i Rwanda fremstillet som kakerlakker, og længe efter slaveriet var afskaffet i de amerikanske sydstater blev det betragtet som ulækkert at sidde ved siden af sorte amerikanere.

Afsky er en kompleks størrelse, fordi den både kan være en fordomsfuld attitude og en reel kropslig følelse. De seneste årtier er forskningen om afsky boomet. Forskere fra mange forskellige discipliner har sat sig for at forstå, hvad afskyens fysiologiske, sociale og politiske betydning er. Inden for psykologien undersøger man f.eks. sammenhængen imellem basal afsky for madvarer og social fordomsfuld afsky. Inden for filosofi diskuterer man, om vi skal tage vores afsky i betragtning, når vi beslutter os for, hvad der er rigtigt og forkert.

På kurset ser vi både på teoretiske forsøg på at definere, hvad afsky er, og på konkrete nutidige og historiske eksempler på, hvordan afsky bliver brugt til at stigmatisere og dehumanisere minoriteter. Vi kommer også omkring forskning i andre negative emotioner (ubehag, had, foragt) og mere principielle diskussioner om hvad emotion og affekt er. Kursuslitteraturen består af historiske og moderne tekster om afsky og andre lignende emotioner fra mange forskellige discipliner (psykologi, filosofi, historie, hjerneforskning, antropologi mfl.)

Engelsk titel

The Politics of Disgust: From Aversion to Dehumanization

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora. Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.    

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 1A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 1B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Specialiseret emne i minoritetsstudier 1A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 1B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSK13091E)

KA i Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i Tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Forskellen på A og B er eksamensformen, hvor A er bedømt med 7-trinsskala og B er bedømt med bestået/ikke-bestået.

Forelæsning, seminar og gruppearbejde

Elektronisk kompendium vil være at finde på Absalon ved kursusstart

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Eksamen: Mundtlig med synopsis (1A & 1B) eller fri hjemmeopgave (16-20 pages) (2A & 2B).

For Tværkulturelle studier er der tale om fri mundtlig prøve med synopsis (4-5 sider). Se eksamenskrav i studieordningen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Krav til indstilling til eksamen

 


 

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0103FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ditte Marie Munch-Jurisic   (13-767e776c7136737e7b727c726c49717e7637747e376d74)
Underviser

Ditte Marie Munch-Jurisic, munch-jurisic@hum.ku.dk
NN

Gemt den 18-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students