Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitik: Censurens kulturpolitik

Kursusindhold

En af de mest effektive måder, hvorpå nationalstater og andre aktører med magt intervenerer i kunst- og kulturlivet, er ved at udøve forskellige former for censur. I dette emnekursus vil vi undersøge udøvelsen af censur i Europa og USA i den moderne epoke ud fra tre perspektiver: For første vil vi undersøge og sammenligne de politikker, der har ligget, og fortsat ligger, til grund for udøvelse af censur i fx Frankrig og Danmark (de kulturpolitiske principper). For det andet vil vi studere de måder, hvorpå censurpolitikker er blevet ført ud i livet i forskellige lande (de kulturpolitiske processer). For det tredje vil vi analysere de tilsigtede og utilsigtede reaktioner, de censurende tiltag har afstedkommet blandt forfattere, billedkunstnere, filmskabere m.fl. (de kunstneriske effekter af kulturpolitikken).

 

Med udgangspunkt i dette trefoldige perspektiv vil vi undersøge fem censurhistoriske cases: Første undervisningsgang vil vi undersøge de franske, tyske og danske myndigheders bestræbelser på at censurere de mange revolutionære satireblade, der så dagens lys i det 19. og tidlige 20. århundrede. Anden undervisningsgang vil vi fokusere på den amerikanske filmindustris selvpålagte censurguide kendt under navnet The Hays Code (1934-68). Tredje undervisningsgang vil vi granske den vidtforgrenede men officielt ikke eksisterende censurpraksis i det kommunistiske Østtyskland (1949-89). Fjerde undervisningsgang vil vi beskæftige os med nogle af de aktuelle forsøg på at censurere blasfemiske fremstillinger af muslimernes profet og hellige skrift. (1989 til i dag). Den femte undervisningsgang vil vi se på, hvordan techgiganter censurerer deres brugere i dag, og hvordan de reagerer på det. Den sjette og sidste undervisningsgang vil bestå i en heldags workshop, hvor vi sammen arbejder på at udvikle jeres idéer til opgaver.

 

Som den overordnede teoretiske ramme vil emnekurset tage udgangspunkt i den aktuelle forskning i censurens effekter, som ofte omtales som New Censorship Theory. For at sætte os ind i denne forskning, vil vi læse en række toneangivende nyere tekster om censur af blandt andre Sue Jansen, Nora Gilbert og Robert Darnton, samt relaterede klassikere af blandt andre Sigmund Freud og Michel Foucault. En central pointe i kurset er, at censur ikke udelukkende er en repressiv magt, der kvæler kunsten og kreativiteten, men også en produktiv kraft, der ansporer eller inspirerer til at opfinde nye kunstneriske udtryksformer. Eksempelvis har den moderne censurpolitik også har givet anledning til opfindelser af nye censurkritiske motiver og nye måder at omgå censuren på. Kurset vil altså ikke udelukkende se på de principper og processer, der kendetegner moderne censurbestræbelser, men også inddrage de kunstneriske reaktioner, som censur har fremprovokeret i forskellige perioder og kontekster.

Engelsk titel

Cultural Policy: The Cultural Policy fo Censorship

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Kurset består af en blanding af forelæsninger ved underviseren, oplæg ved læsegrupperne, diskussioner in plenum og fælles analyser af konkrete tekster og cases. Det forventes at hver læsegrupper bidrager med mindst ét eksempel på et værk, der indeholder elementer, der kan tolkes som en reaktion på censur.

Kurset slutter i en heldags-workshop, hvor de studerende vil få mulighed for at arbejde selvstændigt og i grupper med deres individuelle opgaver. Op til workshoppen afleverer de studerende en problemformulering og en disposition til underviseren og til de øvrige medlemmer af deres læsegruppe. Til workshoppen får de feedback.

Kurset er baseret på kulturpolitiske, kulturhistoriske og kulturteoretiske tekster. Deltagere kan med fordel forberede sig ved at læse følgende tekster:

 

Rosenstein, Carole: ”Forms of State Intervention I: Regulation”. Understanding Cultural Policy. New York: Taylor & Francis 2018: 103-134.

 

Müller, Beate. 2004. “Censorship and Cultural Regulation: Mapping the Territory”, Censorship and Cultural Regulation in the Modern Age. Amsterdam: Rodopi: 1-31.

 

Gilbert, Nora: “The Joy of Censorship”. Better Left Unsaid: Victorian Novels, Hays Code Films, and the Benefits of Censorship. Stanford: Stanford University Press 2013: 1-11.

 

Jansen, Sue Curry & Brian Martin. 2015 “The Streisand Effect and Censorship Backfire”, International Journal of Communication 9: 656-671.

Kulturpolitisk emne på Moderne kultur og Kunsthistorie er opdelt i to dele. Den første del er obligatorisk for alle studerende og består af kurset: Kulturpolitik: Teori, metode og analyse. I anden del vælger de studerende ét ud af tre kurser, hvoraf dette kursus udgør det ene.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordninger:

 

KA-MKK-2019/20

KA-KUNST-2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03614U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Kapacitet
27
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Dennis Meyhoff Brink   (3-6a7368466e7b7334717b346a71)
Underviser

Dennis Meyhoff Brink

Gemt den 07-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students