Moderne Kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitik: Forskellighedens kulturpolitik

Kursusindhold

I de senere år har globale og lokale bevægelser mobiliseret modstand mod racisme, sexisme, kolonialisme og hvidhedsdominans såvel som initiativer for at bekæmpe strukturel ulighed på baggrund af tilskrevne forskelskategorier som race, etnicitet, klasse, køn, seksuel orientering, funktionsvariationer, kultur og religion. Mangfoldighedstiltag er, muligvis af samme årsag, også for alvor kommet på dagsordenen i den danske kultursektor. På alle mulige måder synes samtidens kategorier for forskellighed konstant at være til kritisk forhandling i offentligheden – ikke kun blandt politikere men også blandt forskere, aktivister, kunstnere og kulturinstitutioner.

                      Det kulturpolitiske emnekursus Forskellighedens kulturpolitik udstyrer den studerende med en teoretisk, metodisk og analytisk forankret forståelse af, hvordan forskellighed defineres, forhandles og forvaltes i kultursektoren i Danmarks historiske nutid, med eksemplariske cases og referencer hentet fra de øvrige nordiske og europæiske lande. Sammen stiller vi skarpt på en række aktuelle kulturpolitiske artikulationer, der forsøger at håndtere begreber som mangfoldighed, repræsentation, forskellighed og fællesskab med nationen eller velfærdssamfundet som rammesætning. Vi skal for eksempel undersøge, hvem der er og hvem der ikke er en del af det nationale ’vi’, når vi analyserer udvalgte rapporter og initiativer indenfor kunst og kultur. Vi skal også danne os et overblik over, hvilke centrale aktører er i gang med at udfordre, udvide eller måske endda indsnævre det nationale ’vi’. Sidst men ikke mindst, skal vi blive klogere på hvilke af forskellighedens narrativer, logikker og affekter, der cirkulerer i kulturpolitikken og medieringen af den ­– og i hvilket omfang særlige ideer om forskellighed intensiverer eller dæmper kollektive kampe for anerkendelse og inklusion.

                      I løbet af kurset vil den studerende blive introduceret til en række videnskabeligt funderede analysemetoder og begrebsapparater, der aktiverer en kritisk, nysgerrig og fleksibel evne til at forstå og formidle kulturpolitiske greb om forskellighed. Foruden et særligt fokus på analysen af cases som repræsentationsrapporter, mangfoldighedsinitiativer, kunstneriske og kulturinstitutionelle interventioner, mediesager og forskning, fremlægger kurset tilgange indenfor analysen af infrastrukturer, dokumenter og affekter med et blik for både kvalitative og kvantitative perspektiver. Vi får besøg af et par spændende gæster undervejs og læser blandt andet tekster af Anamik Saha, Nirmal Puwar, Clive Nwonka, Pamella Newkirk, Solveig Daugaard, Cecilie Ullerup Schmidt, Frederik Tygstrup, Tess Skadegård Thorsen, Cornel West, Sara Louise Muhr, Jennifer Nash, Hauke Lehmann, Brian Arao, Kirsti Clemens, Mikkel Torup, Nils Holtug, Kijan Espahangizi, Sara Ahmed og bell hooks.

Engelsk titel

The Cultural Politics of Difference

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Kurset består af forelæsninger, diskussioner i plenum og grupper samt analyser af konkrete casestudies, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med den teori og metode, som de præsenteres for. Kurset slutter med en heldags workshop, hvor de studerende arbejder selvstændigt og i grupper med individuelle opgaver. Op til workshoppen afleverer de studerende en kort skriftlig opgave, der indeholder en introduktion, problemformulering samt teoretisk og metodisk rammesætning, som de har mulighed for at få feedback på.

Tekster, semesterplan, pensum og øvrigt materiale tilgås online via kursets Absalon-rum. Studerende modtager en semesterstartsmail med relevante informationer efter sommerferien og forud for kursets opstart.

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul (den første del er det obligatoriske kursus Kulturpolitik: Teori, metode og analyse, som bliver undervist i første del af semestret). De studerende skal derfor vælge mellem de 3 emne kurser

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 252

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03612U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Kapacitet
27
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anna Meera Gaonkar   (3-66726c456d7a7233707a336970)
Underviser

Anna Meera Gaonkar

Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students