Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitik - Teori, metode og analyse

Kursusindhold

Kommer snarest

Engelsk titel

Cultural Policy – Theory, Method & Analysis

Hver kursusgang er på 4 timer. Her vil underviseren diskutere centrale tekster efterfulgt af diskussion og analyse af cases. Som afslutning på forløbet holder vi en heldags teori- og metodeworkshop, hvor der arbejdes med kursets teorier og metoder. Første del af workshoppen fokuserer på teori, hvor de studerende arbejder på specifikke cases og fremlægger i grupper. Anden del af workshoppen er dedikeret til metoder, og her bliver de studerende bedt om at læse dagens metodiske tekster, dvs. tekster om kritisk diskursanalyse, dokumentanalyse, semistrukturerede kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observationer og kvalitativ indholdsanalyse. De studerende fortsætter med at arbejde i grupper, nu med at undersøge, hvordan forskellige metoder kan bruges i deres teoretiske udforskninger. Deltagelse i workshoppen udgør den obligatoriske øvelse. Aktiv deltagelse i denne heldagsworkshop giver forudsætningerne for det videre forløb i det kulturpolitiske modul.

Kulturpolitisk emne på Moderne kultur og Kunsthistorie er opdelt i to dele. Den første del er obligatorisk for alle studerende og består af kurset: Kulturpolitik: Teori, metode og analyse. I anden del vælger de studerende ét ud af tre emne kurser

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 192
 • Total
 • 220

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03611U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Liselotte Ardal Bille   (7-6f64656c6f6f68436b7870316e7831676e)
Underviser

NN

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students