Lit.vid./Moderne kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Specialeforberedende seminar er et kort kursusforløb à fire undervisningsgange, der – før indgåelse af specialekontrakten – forbereder den studerende til det kommende semesters specialeskrivning. Første gang giver generel information om specialeskrivningen: Hvordan kan et godt speciale se ud? Hvordan søger man litteratur? Hvordan finder man en vejleder? Hvad er en god problemformulering? Hvordan er de formelle regler? osv. Anden gang fortæller instituttets bibliotekarer om litteratursøgning og –organisering. Tredje gang handler om at finde og afgrænse et specialeemne; denne gang vil blandt andet tage form som gruppearbejde. (Anden og tredje gang kan evt. bytte plads, alt afhængig af, hvornår bibliotekarerne har tid). Fjerde gang består af en problemformuleringsworkshop for mindre grupper af studerende. Her har de studerende i forvejen indsendt en problemformulering, der diskuteres i fællesskab på de enkelte workshops.

 

Kurset er ikke obligatorisk men det anbefales på det kraftigste, at man følger det som led i specialeskrivningsprocessen. Husk at kurset skal følges i semesteret FØR du skal skrive speciale.

Engelsk titel

Master’s Thesis

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Dette seminar har ingen tilhørende eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Total
  • 12

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03501U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kasper Opstrup Frederiksen   (14-716779766b78347576797a787b76466e7b7334717b346a71)
Underviser

Kasper Opstrup Frederiksen

Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students