Litteraturvidenskab: Tekst/kontekst

Kursusindhold

Dette kursus handler om kontekstproblemet i det litteraturvidenskabelige studium af litterære tekster. Hvorfor og hvordan kontekstualiserer vi litterære tekster og problemer? Litteraturhistorien lærer os, at teksters betydning er kontekstbestemt, men nok så vigtigt er det, at der ikke kun findes én kontekst, men at tekster kan kontekstualiseres forskelligt. Vi skal ned i arkiverne, ned i historien, ned i begreberne og ned i forskellige former for tekstvidenskabelig og kontekstualistisk praksis. Til den ende vil kursets deltagere blive introduceret for en række digitale analyseredskaber, idet vi blandt andet skal arbejde med omfattende digitale tekstarkiver. Vi kommer i kurset til at arbejde indgående med metodiske spørgsmål omkring undersøgelsen af litteraturhistoriske fænomener.

Kurset er opdelt i tre temablokke. Første temablok handler om engelsk renæssanceteater, anden temablok om et romanhistorisk emne og tredje temablok om et samtidshistorisk emne. I alle tre temablokke skal de studerende udfærdige en materialesamling om et selvvalgt emne inden for temablokkens overordnede emne. I de to første temablokke skal materialesamlingen bestå af resultaterne af en computerassisteret analyse af store tekstkorpora hentet fra diverse digitale arkiver. I den tredje temablok skal de studerende indsamle litterært materiale til at belyse en konkret, historisk begivenhed.

Kurset vil bestå af enkelte forelæsninger og ugentlige seminarer, hvor de studerende individuelt og gennem samarbejde skal opbygge materialesamlinger, som vil kunne bruges i en afsluttende ugeopgave.

Engelsk titel

Text/Context

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kurset er opdelt i tre temablokke, som hver består af to forelæsninger og fire seminarer, hvor de studerende gennem gruppearbejde skal producere en materialesamling. Seminarerne forløber med diskussion og fremlæggelse, men omfatter også en række øvelser til udvikling af deltagernes digitale kompetencer.

Til kurset hører et begrænset fælles pensum af historiske nøgletekster, baggrundslitteratur og forskningslitteratur om kontekstualisering, litteraturhistoriografi og digitale metoder i aktuel litteraturforskning, men først og fremmest skal deltagerne selv finde primærkilder (og relevant forskningslitteratur) til deres materialesamlinger. Det fælles pensum omfatter blandt andet Marlowe’s The Jew of Malta (ca 1592), Shakespeare’s The Merchant of Venice (ca 1597), Radcliffe’s The Mysteries of Udolpho (1794) samt Ted Underwoods Distant Horizons. Literary Evidence and Literary Change (2019). Digitale ressourcer i kurset omfatter blandt andet EEBO samt programmerne AntConc, Voyant Tool og Notepad++

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Seminar
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03872U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Kapacitet
50
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christina Dahl   (6-7569713a373343646f7870716c316e7831676e)
Underviser

Christian Dahl og NN

Gemt den 24-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students