Litteraturvidenskab: Forskningsemne: Landskabets poetik

Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i det fortløbende arbejde med min ph.d.-afhandling Deep Mapping – en litterær model til at tænke klimakrisen. Den bærende idé i både afhandlingen og kurset er, at klima- og biodiversitetskrisen ikke udelukkende er en krise i jordklodens livgivende systemer, men også et udtryk for en krise i vores kollektive forestillingsevne, idet vi endnu har svært ved at tænke naturen som andet end en passiv baggrund for menneskets liv. Argumentet er, at sådan en distinktion mellem forgrund og baggrund er kunstig, og at vi nødvendigvis må lære at tænke på tværs af natur- og humanvidenskabernes domæner, hvis vi skal komme krisen til livs. Dette perspektiv skal vi sammen undersøge i nærværende kursus, hvor forholdet mellem landskab og litterær imagination indtager den centrale rolle. Da landskaber netop er det håndgribelige produkt af en interaktion mellem naturens processer og menneskets kulturelle aktiviteter over tid, vil vi beskæftige os med litterære værker, der skildrer dette forhold fra forskellige indfaldsvinkler. I løbet af kurset skal vi således læse forfattere som W.G. Sebald, J.A. Baker, Alice Oswald, Nan Shepherd m.fl., der på forskellig vis omkalfatrer vores forståelse af forholdet mellem landskab, praksis og imagination. Kurset er inddelt i tre temablokke, der hver især skal åbne et perspektiv på de litterære værker, og som skal gøre det muligt for os at integrere en række begreber fra andre vidensdiscipliner i vores læsninger. Den første temablok behandler integrationen af et naturvidenskabeligt sprog i de litterære tekster, vi undersøger. I den anden temablok vil vi beskæftige os med den særlig tidsforståelse, klimakrisen giver anledning til, og hvordan sammenfaldet mellem forskellige temporaliteter, fra det geologiske nu til det humane nu, finder et litterært udtryk. Den tredje temablok undersøger de forbindelser, mennesket indgår med andre arter, samt hvordan den litterære behandling af sådanne forbindelser åbner op for særlige subjektpositioner. Sideløbende med de litterære værker vil vi læse teoretiske nøgletekster om emner som ecumene (Augustin Berque), mapping (Frédérique Aït-Touati), territorialitet (Vinciane Despret), The Great Divide (Philippe Descola), antropocæn historiografi (Dipesh Chakrabarty), psykogeografi (Guy Debord, Kevin Lynch), fænomenologi (Maurice Merleau-Ponty, Tim Ingold) og animistisk subjektivitet (Felix Guattari, Isabelle Stengers).

Engelsk titel

Poetics of Landscape

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Undervisningen vil bestå af en række forelæsninger, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Der vil desuden være besøg af gæsteundervisere, en filmvisning ude af huset og evt. en felttur.

I løbet af kurset vil vi læse tekster af forfattere som W.G. Sebald (The Rings of Saturn, 1995), J.A. Baker (The Peregrine, 1967), Alice Oswald (Dart, 2002) samt uddrag fra udvalgte værker af Annie Dillard, Nan Shepherd og Tim Robinson. Ud over disse værker vil vi læse en række teoretiske nøgletekster om emner som ecumene (Augustin Berque), mapping (Frédérique Aït-Touati), territorialitet (Vinciane Despret), The Great Divide (Philippe Descola), antropocæn historiografi (Dipesh Chakrabarty), psykogeografi (Guy Debord, Kevin Lynch), fænomenologi (Maurice Merleau-Ponty, Tim Ingold) og animistisk subjektivitet (Felix Guattari, Isabelle Stengers).

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte på studie_litvid@hum.ku.dk for at blive tilmeldt inspirationskurset.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning: 

KA-2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 294
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03861U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bror Axel Dehn   (3-666869446c7971326f7932686f)
Underviser

Bror Axel Dehn

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students