Litteraturvidenskab: Den moderne litteraturs og kulturs historie 2

Kursusindhold

Kurset præsenterer en række vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden 1950 til i dag. Det er opdelt i to parallelle undervisningsforløb, henholdsvis Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. På begge undervisningsforløb foregår undervisningen som en kombination af forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Konkret forløber begge undervisningsforløb over 14 uger og består af hver 10 forelæsninger (à 2 timer) og 8 seminarer (à 3 timer). Forudsætningen for aflæggelse af eksamen som bunden, skriftlig hjemmeopgave er godkendt aktiv undervisningsdeltagelse bestående af seks godkendte småopgaver, tre på hver af de to undervisningsforløb.

 

Kurset er opdelt i fire temablokke, der går på tværs af de to parallelle undervisningsforløb i Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. Første temablok, ”Efterkrigstid og fortidsbearbejdelse”, handler om bearbejdelsen af nazismen og Holocaust som traumatisk historisk erfaring med afsæt i bl.a. visuelle og litterære vidnesbyrd. Anden temablok, ”Kold krig og velfærdssamfund”, handler om kunsten i den ideologiske koldkrigs tjeneste og hvordan velfærdssamfundet fostrer nye kulturfænomener, herunder andre relationer mellem høj- og lavkultur. Tredje temablok, ”Hverdagskultur og emancipation”, handler om politiseringen af hverdagskulturen og kunsten og hvordan politiske begivenheder og protestbevægelser kan påvirke individer og livsvilkår. Fjerde temablok, ”Globalisering og kulturmøder” ser på hvordan globaliseringens transkultureringsprocesser og kulturmøder ændrer på litteraturen og kulturens former og institutioner.

 

Vi vil på kurset studere en vifte af kulturelle og kunstneriske udtryk – fra litteratur, billedkunst, og film til tegneserier og performance. De enkelte værker vil blive belyst i deres sociale, politiske, litteraturhistoriske og kulturhistoriske kontekst med tanke på at udvikle deltagernes forståelse af samspillet og forbindelserne mellem kunst- og kulturformerne samt de historiske sammenhænge de indskriver sig i. Pensum udgøres af primærkilder (f.eks. en roman, et maleri, en film, et manifest) og af litteraturhistorisk og kulturhistorisk faglitteratur – herunder eksempler på faglitteratur som med tiden er blevet en primærkilde til faser i den moderne kulturs historie.

Engelsk titel

History of Modern Literature and Culture 2

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsninger, seminarhold, mundtlige oplæg samt en række mindre skriftlige opgaver. På hvert forløb afvikles tre opgaver med henblik på godkendelse af aktiv undervisningsdeltagelse:
En skriveøvelse, et mundtligt gruppeoplæg, skriftlig udarbejdelse af spørgsmål til tekster, der skal arbejdes med i grupper under seminarerne.

Der udarbejdes et kompendium til henhv. Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning:

BA-2019-ordning: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/litteraturvidenskab/litteraturvidenskab_ba.pdf

BA-tilvalg: 

Fagstudieordning for enkeltstående bachelortilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 2019

Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 272
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00761U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Kapacitet
74
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mikkel Krause Frantzen   (14-6f6b6d6d676e68746370767c6770426a776f306d7730666d)
 • Mette Sandbye   (7-7a68756b69806c476f7c7435727c356b72)
Underviser

Den moderne litteraturs historie: Frederik Tygstrup og Mikkel Krause Frantzen
Den moderne kulturs historie: Mette Sandbye

Gemt den 24-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students