Litteraturvidenskab: Den moderne litteraturs og kulturs historie 1

Kursusindhold

Kurset præsenterer en række vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden 1850-1950. Det er opdelt i to parallelle undervisningsforløb, henholdsvis Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. På begge undervisningsforløb foregår undervisningen som en kombination af forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Konkret forløber begge undervisningsforløb over 14 uger og består af hver 10 forelæsninger (à 2 timer), 8 seminarer (à 3 timer). Forudsætningen for aflæggelse af eksamen som bunden, skriftlig hjemmeopgave er godkendt aktiv undervisningsdeltagelse bestående af 2 godkendte småopgaver.

Kurset er opdelt i fire temablokke, der går på tværs af de to parallelle undervisningsforløb i Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. Første temablok, "Modernitet, modernisering, modernisme", handler om sociale og æstetiske nybrud mellem 1848 og 1914 – med henblik på ændringer i hverdagslivet, herunder forholdet mellem det offentlige og det private rum. Anden temablok, "Krigen", handler om Første Verdenskrig som skillevej mellem "verden af i går" og "verden af i dag" – med fokus på den psykologiske og æstetiske bearbejdning af de traumatiske krigsoplevelser. Tredje temablok, "Kolonierne", handler om de vestlige nationalstaters økonomiske eventyr især i Afrika, Caribien og Grønland – med perspektiver til datidens eksotisme og orientalisme. Fjerde temablok, "Avantgarden", handler om avantgardebevægelserne i 20’ernes, 30’ernes og 40’ernes europæiske storbyer, ikke mindst Berlin, Skt. Petersborg og Moskva".

 

Vi vil på kurset studere en vifte af kulturelle og kunstneriske udtryk fra litteratur, billedkunst, film og arkitektur til manifester og mode. De enkelte værker vil blive belyst i deres sociale, politiske, litteraturhistoriske og kulturhistoriske kontekst. Samtidig vil vi løbende diskutere de teoretiske og metodiske principper for litteraturhistorisk og kulturhistorisk kontekstualisering, herunder udviklingen af begreber som kultur, mentalitet og modernitet. Pensum udgøres af primærkilder (f.eks. en roman, et maleri, en film, et manifest) og af litteraturhistorisk og kulturhistorisk faglitteratur – herunder eksempler på faglitteratur som med tiden er blevet en primærkilde til faser i den moderne kulturs historie

Engelsk titel

The History of Modern Literature and Culture 1

Uddannelse

Litteraturvidenskab

2 x forelæsning 2 timer x 10 uger
2 x seminar 3 timer x 8 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 248
 • Seminar
 • 48
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00742U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Kapacitet
70
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Nanna Bonde Thylstrup   (6-706370706364426a776f306d7730666d)
 • Isak Winkel Holm   (4-6b75636d426a776f306d7730666d)
Underviser

Den morderne kulturs historie: Nanna Bonde Thylstrup og NN
Den moderne litteraturs historie: Isak Winkel Holm

Gemt den 10-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students