Litteraturvidenskab: Litteraturteori og- analyse 2

Kursusindhold

Kurset ”Litteraturteori og –analyse 2” er en fortsættelse af kurset ”Litteraturteori og –analyse 1”. Formålet er at fortsat opøve og raffinere evnen til at analysere litterære tekster med hjælp fra litteraturteoretiske begreber og en bevidsthed om, hvilket litteratursyn (og verdenssyn) en given analytisk tilgang indebærer. I dette kursus stilles skarpt på analysen af tematik, forløb, karakterer, genrer og ideologiske strukturer. Der introduceres til forskellige teoretiske syn på disse litterære aspekter (dekonstruktion, receptionsæstetik, fænomenologi, strukturalisme, genretoeri, ideologikritik, diskursanalyse). Teorien vil dels levere redskaber til tekstanalysen, dels åbne et rum for refleksion over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og beskaffenhed. Kurset samler sig om fire temablokke: ”Litteraturens stoforganisering” (tema, motiv), ”Litteraturens fortællinger” (forløb, komposition, karakterer), ”Litteraturens genrer”, ”Litteraturens kulturkritik” (ideologikritik, diskursanalyse)

 

 

Engelsk titel

Comparative Literature

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning + seminarhold

Der udarbejdes to trykte kompendier, et til de første to temablokke, et til de sidste to

Derudover bedes disse bøger anskaffet:

 

Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Red. Kjældgaard, Møller, Ringgaard, Rösing, Simonsen, Thomsen, Aarhus Universitetsforlag 2012

 

Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford UP. 1997/2000.


Gustave Flaubert: Madame Bovary (Norton Critical Editions) ed. by Margaret Cohen (Paperback) (heri mange gode sekundærtekster om romanen)

Roland Barthes: S/Z. An Essay. Richard Miller (translator), New York 1974ff. (eller fransk originaludgave)

 

Nella Larsen: Quicksand and Passing. Rutgers University Press (den fås også i andre udgaver, men anbefaler denne, fordi den er annoteret)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset implicerer aflevering af to korte tekstanalytiske skriveøvelser, som vil blive læst af instruktorer (ældre studerende) og kommenteret både skriftligt og mundtligt. I seminarerne indgår gruppeoplæg, som underviseren giver umiddelbar mundtlig feedback på. Eksaminator giver individuel skriftlig kommentar på den afsluttende skriftlige eksamensopgave.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 272
 • Seminar
 • 36
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00732U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Kapacitet
66
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Stefanie Heine   (14-7e7f70716c7974703973707479704b738078397680396f76)
Underviser

Stefanie Heine og NN

Gemt den 24-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students