Litteraturvidenskab : Værkkursus: Thomas Mann: "Døden i Venedig" og "Loven"

Kursusindhold

På dette kursus skal vi gennemgå to af den store tyske forfatter Thomas Manns fortællinger, der hører til i hver deres ende af forfatterskabet: Døden i Venedig fra 1912 og Loven fra 1943. Loven, hvis bibelske tema ligger i direkte forlængelse af hans dengang netop afsluttede romantetralogi, Josef og hans brødre, var et bestillingsarbejde, der dels skulle fremstille de ti bud som civilisationens grundlag, dels skulle fremstille nazismen som det anticivilisatoriske brud på dem. Mann, der på dette tidspunkt havde bekendt antinazistisk og procivilisatorisk kulør, skrev imidlertid en novelle, der fremstillede den intime sammenhæng mellem civilisation og barbari. Omvendt blev Døden i Venedig skrevet på et tidspunkt, hvor Manns politiske ståsted var mere suspekt, men i bakspejlet kunne den også læses som en kritisk forudanelse om fascismens komme. Thomas Manns fortællinger er så rigt facetterede, at de ikke kan fastnagles til en bestemt observans, og den tyske filosof Theodor W. Adorno har – i et essay netop om Thomas Mann – rammende sagt, at et kunstværks sande indhold starter der, hvor forfatterens intention hører op.

På kurset skal vi dels læse de to fortællinger hver for sig, dels sammenligne dem med henblik på at iagttage såvel bruddet som kontinuiteten mellem dem. Begge dele gør vi ved at anlægge forskellige synsvinkler på dem; vi skal bl.a. se på den ironiske fortællestrategi, allegoriseringsformen, brugen af mytologisk stof, brugen af filosofiske ideer, fortællingernes historiske kontekst m.m.

Engelsk titel

Seminar Paper: Thomas Mann’s novellas Death in Venice and The Tables of the Law

Uddannelse

Litteraturvidenskab BA

Korte oplæg fra underviser
Gruppearbejde
Diskussioner i plenum

Mann, Thomas: Sene fortællinger 1919-1953. København: Gyldendal, 2013

 

Ønsker man at orientere sig i den kritiske reception, kan man konsultere Børge Kristiansens bog om Mann, der gennemgår begge fortællinger med omfattende henvisninger til den eksisterende Mann-forskning.

Kristiansen, Børge: Thomas Mann. Digtning og tankeverden. København: Rosenkilde & Bahnhof, 2013

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 294
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB0071CU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Kapacitet
33
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Agus Djaja Soewarta   (4-656b7977446c7971326f7932686f)
Underviser

Agus Soewarta

Gemt den 23-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students