Litteraturvidenskab: Litteraturteori og -analyse 1

Kursusindhold

Formålet med kurset i litteraturteori og -analyse er at opøve evnen til at analysere litterære tekster ved hjælp af teoretiske og analytiske begreber samt at udvikle en bevidsthed om den litteratur- og verdensopfattelse, som en given analytisk tilgang implicerer. Kurset fokuserer på forskellige aspekter af den litterære tekst, som analysen må tage i betragtning (retoriske figurer, metaforer, fortællerforhold, synsvinkler, kontekst osv.), og det introducerer forskellige teoretiske syn på disse aspekter (i store træk formalisme, hermeneutik, historicisme, strukturalisme, dekonstruktion). Teorien vil dels bidrage med begrebslige redskaber til tekstanalyse, dels skabe et rum for refleksioner over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og natur. Desuden vil litteraturteoriens historiske udvikling blive diskuteret på kurset.

Kurset er opbygget af fire tematiske blokke: 1) litteraturens stemmer (udsigelse, synsvinkel), 2) litteraturens sprog (rytme, lyd, stilistik, retorik), 3) litteraturens billeder (metafor og andre troper) og 4) sammenligning af forskellige teoretiske tilgange til litteraturen.

Pensum består af litterære tekster i forskellige genrer (prosa, lyrik, drama) samt af teoretiske og analytiske tekster, der repræsenterer forskellige tilgange.

Kurset vil diskutere spørgsmål som: hvilken rolle spiller en teksts form for dens betydning? Er litteraturens sprog forskelligt fra andre former for sprog? Hvad er forskellen på trope og figur, metafor og metonymi, symbol og allegori, auktorial og personal fortæller? Hvad kendetegner en historiserende læsning af ældre tekster i forhold til en læsning af ældre tekster i et aktuelt perspektiv?

Når man følger dette kursus, skal man også følge det ene af to ledsagekurser om et specifikt litterært værk.

Engelsk titel

Literary Theory and Analysis

Uddannelse

Litteraturvidenskab

1 ugentlig forelæsning a 2 timer i 14 uger, samt 1 ugentligt seminar a 3 timer i 12 uger

Der udarbejdes et kompendium til kurset.

Desuden anskaffes følgende bøger:

1. Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997.

2. Enten

Lasse Horne Kjældgaard et al. (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2012

eller

Mads Rosendahl Thomsen et al. (red.): Literature. An Introduction to Theory and Analysis. London: Bloomsbury, 2017

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende får mulighed for at få deres skriveøvelse læst igennem af instruktorer, som giver mundtlig og skriftlig feedback, inden skriveøvelsen afleveres i den endelige version. Desuden får de studerende mundtlig feedback på deres oplæg i seminarerne

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 272
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00711U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Agus Djaja Soewarta   (4-666c7a78456d7a7233707a336970)
 • Stefanie Heine   (14-7778696a65726d69326c696d7269446c7971326f7932686f)
Underviser

Agus Djaja Soewarta og Stefanie Heine

Gemt den 12-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students