Litteraturvidenskab: Ældre litteraturhistorie 1

Kursusindhold

Kurset i ældre litteraturhistorie præsenterer en række væsentlige litteraturhistoriske tendenser, genrer og værker fra oldtiden til ca. 1600, især med fokus på europæisk litteratur. Kurset samler sig om fire temablokke: én om oldtidens skriftkulturer og den mundtlige digtning, én om politik og digtekunst i Grækenland og Rom, én om den folkesproglige digtning og den klassiske tradition, og én om tidlig moderne bogtryk, roman og teater. Vi vil på kurset læse, diskutere og analysere litterære tekster – oftest hele litterære værker - fra før år 1600 med fokus på deres samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk. Desuden vil vi diskutere litteraturhistorieforskningens metodiske principper. Pensum udgøres først og fremmest af litterære og historiske tekster, men også af litteraturhistorisk faglitteratur. Kurset vil blandt andet udbygge de studerendes kendskab til forholdet mellem mundtlig digtning og skriftkultur, til væsentlige litterære genrer som epos, tragedie og komedie, sonet og roman, til litteraturens førmoderne kredsløb, til kanondannelse, til trykkekunstens opståen, til ældre litteraturteori og –kritik, til væsentlige litteraturhistoriografiske positioner.

Kurset består af en forelæsningsrække samt en antal seminarer, hvor de studerende laver oplæg, analyserer tekster og sætter litteraturhistoriske spørgsmål til diskussion.

Engelsk titel

Literary History before 1600

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning + seminarhold

Pensum omfatter blandt andet følgende værker:

Homers Iliaden (oversættelse Christian Wilster eller Otto Steen Due)

Aischylos’ Orestien (køb gerne Norton Critical Edition)

Aristoteles’ Poetikken

Vergils Æneide (oversættelse Otto Steen Due)

Gisles Saga

Dantes Den guddommelige komedie (oversættelse Ole Meyer)

Fortællinger fra Bocaccio og Tusind og én nats eventyr

Shakespeares Henry IV, part 1

Cervantes’ Don Quijote (gerne Rigmor Kappel Schmidt oversættelse)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Der gives kollektiv mundtlig feedback på gruppeoplæg. På skriveøvelserne gives der hhv. mundtlig feedback i grupper og individuel skriftlig feedback. Der gives også feedback ved afsluttende eksamen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 64
 • Forberedelse (anslået)
 • 269
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00701U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemestret 2024
Kapacitet
62
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Nykrog   (4-7671768148707d7536737d366c73)
Underviser

Niels Nykrog

Gemt den 12-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students