LIN; Lingvistisk emne: Eksperimentel lingvistik

Kursusindhold

I eksperimentel lingvistik arbejder vi med at teste teorier og hypoteser inden for forskellige grene af lingvistikken gennem adfærdseksperimenter på mennesker.

 

Kurset giver en indføring til en række metoder, der kan bruges til eksperimentelt at undersøge, hvordan mennesker bruger, forstår og vurderer sprog (f.eks. grammatikalitetsvurderinger, kommunikationsspil, primingforsøg med måling af reaktionstider, eye-tracking m.m.) Vi bruger kvantitative metoder, og kurset fokuserer derfor især på færdigheder i eksperimentdesign og statistisk analyse. Kurset går også ud på at evaluere fordele og ulemper ved forskellige eksperimentelle metoder.

 

Eksamensopgaven består i at udarbejde et projektforslag til en undersøgelse, herunder inddrage relevant teori og afrapportere foreløbige resultater fra et pilotforsøg (dvs. fra en indledende afprøvning af forsøget med ganske få deltagere). Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper af maks. 3 personer.

Engelsk titel

Linguistic Topic: Experimental Linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om og forståelse af:

 • eksperimentdesign og kvantitative analysemetoder inden for lingvistikken.

 

Færdigheder i at:

 • identificere et relevant og afgrænset undersøgelsesspørgsmål med et tilhørende undersøgelsesdesign samt afrapportere foreløbige pilotdata,
 • fordybe sig i eksperimentdesign og kvantitative analysemetoder,
 • finde og inddrage relevant faglitteratur i sin analyse af problemet.
   

Kompetencer til at:

 • afgrænse og fremstille et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne i skriftlig form for
 • fagfæller.

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, metodefokuserede øvelsestimer og individuel vejledning.

Den primære undervisningsform er holdundervisning, hvor der også nogle gange vil være studenterfremlæggelser. Der vil også være metodefokuserede øvelsestimer, hvor vi arbejder med at opsætte eksperimenter og analysere data. Der er mulighed for kort individuel vejledning af eksamensprojekter.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0010EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Sofie Krog Nedergård   (4-727b737648707d7536737d366c73)
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students