ITS; Programmering og sprogteknologi for humanister

Kursusindhold

På dette kursus lærer du at programmere i programmeringssproget Python, og du lærer at anvende nogle af de sprogteknologiske værktøjer, som allerede findes på markedet, og som på forskellig vis kan bidrage til sproglige analyser af tekster. Samtidig lærer du at arbejde med tekster på en lidt anden måde, end du nok har gjort hidtil.

Desuden vil vi se nærmere på kvantitativ tekstanalyse og ”distant reading”, (dvs. kvantitative computerbaserede rutiner, som giver indblik i tekstindhold, evt. i meget store tekstmængder, som ville tage et menneske dage, måneder eller år at læse). Data findes i kolossale mængder, både på nettet, i den offentlige forvaltning og i virksomhederne, og det er vigtigt, at vi som humanister forstår at give adgang til, finde mønstre i og udnytte data - og den information, som findes heri.

Vi vil både kigge på de analyseværktøjer, der allerede findes på markedet til ”distant reading”, og vi vil udvikle vores egne programmer, som kan udføre særlige undersøgelser eller behandlinger af tekster.

Efter kurset vil du kunne foretage forskellige typer tekstundersøgelser/tekstbehandlinger ved hjælp af eksisterende programmer eller ved hjælp af programmer, som du selv udvikler. 
 

 • Du vil kunne skrive, køre og forstå grundlæggende Python-programmer.
 • Du vil kunne foretage en frekvensbaseret undersøgelse, der på baggrund af anmeldelser fra sociale medier, kan give fingerpeg om et produkts eller en virksomheds udfordringer eller styrker. 
 • Du vil kunne foretage nogle frekvensbaserede sproglige undersøgelser af fx en virksomheds samlede tekstbeholdning. En sådan undersøgelse kan danne vigtigt baggrundsmateriale for udviklingen af virksomhedens nye sprogpolitik.
 • Du vil endvidere kunne foretage forskellige typer tekstredigering på store tekstmængder.

 

Det kræves ikke, at du har kendskab til programmering i forvejen og heller ikke, at du er god til matematik. Kurset er skruet sammen til humanister og tager udgangspunkt i den faglighed, du har i forvejen. Hvad enten du læser et sprogfag, lingvistik, kommunikation, historie eller noget helt andet, så vil kurset bygge videre på din eksisterende faglighed.

Engelsk titel

Programming and Language Technology for Students of Humanities

Uddannelse

It og sprog

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2020-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Tilstedeværelse i mindst 75 % af undervisningen.
- Aflevering og godkendelse af 2 semesteropgaver af et samlet omfang på 6-10 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave. Der gives 7 dage til besvarelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIB0008EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Emma Marie Poulsen   (14-727a7a6e3b7a3b7d7c827980727b4d75827a3b78823b7178)
Underviser

Underviser ikke afklaret

Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students