LAT. Latinsk poesi

Kursusindhold

Latinsk poesi

I dette kursus træner vi fagets centrale sproglige færdigheder, herunder poesispecifikke sprogfærdigheder i prosodi og metrik (både analyse og oplæsning). Desuden opøver vi fortrolighed med fagets og disciplinens hjælpemidler.

Vi skal arbejde med en række af de centrale romerske poetiske genrer og forfattere: Epos (eksemplificeret ved Vergil, Ovid og Catul), drama (Plautus), elegi (Ovid) og lyrik (Horats). Det er ikke muligt at gennemgå hele pensum i undervisningen, hvorfor der foruden den ordinære undervisning og forberedelse må påregnes en del selvstudium individuelt eller i studiegrupper. 

Antik poesi

Kurset gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til og med Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse og lærer at placere værkerne i en litteratur- og kulturhistorisk sammenhæng. Vi kommer bl.a. omkring begreber som genre og metrik, og der vil være øvelser i oversættelsesanalyse af græske tekster.

Engelsk titel

Latin poetry

Målbeskrivelse

Kurset fører til prøven i:

Latinsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

Holdundervisning med øvelser.

Latinsk poesi:

Teksterne læses efter følgende udgaver, der alle findes på institutbiblioteket:

 • Vergil: Aeneis (ed. Conte, Teubner)
 • Ovid: Metamorphoses (ed. Tarrant, OCT)
 • Ovid: Amores (ed. Kenney, OCT)
 • Catul: Carmina (ed. Mynors, OCT)
 • Plautus: Menaechmi (ed. Gratwick, Cambridge Green/Yellow)
 • Horats: Opera (ed. Klingner, Teubner)

 

Desuden vil der til hver tekst blive anbefalet sekundærlitteratur og kommentarer på kurset.

Ovids Amores, som vil indlede kurset, læses med Turpins kommentar fra Dickinson College Commentaries, der findes frit tilgængelig på internettet. 

 

Antik poesi:

En detaljeret oversigt over, hvilke primær- og sekundærtekster vi skal læse, vil blive offentliggjort på Absalon inden semesterstart. Man kan dog med fordel skaffe sig adgang til følgende værker:

 

Primærlitteratur (alle i oversættelse ved Otto Steen Due):

Homers Iliade

Homers Odyssé

Vergils Æneide

Ovids Metamorfoser

 

Sekundærlitteratur:

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve. 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAB00632U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • David Bloch   (5-646e71656a426a776f306d7730666d)
Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students