KØN; Køn, seksualitet og racialisering

Kursusindhold

Køn, seksualitet og race er fænomener, der til stadighed skaber debat og trækker grænser mellem værdimæssige og politiske positioner. Men hvordan vi overhovedet forstå og analysere, hvad køn, seksualitet og race er og betyder? Med udgangspunkt i nyere køns-, racialiserings- og seksualitetsteorier giver dette kursus en række analytiske og teoretiske indgange til at forstå, analysere og diskutere, hvordan køn, seksualitet og race opstår, diskuteres og gives mening i det moderne samfund. Vi arbejder med køn, seksualitet og race som historiske konstruktioner, der er blevet etableret gennem human- og lægevidenskaberne i det moderne med kolonisering og racisme som baggrund og basis.

 

Vi dykker ned teorier, der giver os ord og begreber til at beskrive, hvordan køn, seksualitet og race opstår i specifikke historiske og kulturelle situationer. Og vi zoomer ind på de samfundsmæssige og videnskabelige diskussioner, der kendetegner området: Blandt andet henter vi erkendelser om det levede køn og den levede krop fra transkønnet erfaring og politik, mens vi henter viden om seksualitetens racialiserede og nationaliserede politik i det 21 århundrede fra queers of colors.

 

Kurset giver en række analytiske og teoretiske redskaber til at analysere køn, race og forskellighed gennem centrale begreber som performativitet, normativitet og racialisering. Og kurset giver grundlæggende viden om diskriminations- og marginaliseringsformer gennem teorier om intersektionalitet, strukturel racisme og minoritetsbeskatning. Kurset har således til formål at give de studerende grundlæggende viden om køn, seksualitet og race i vores samtid såvel som analytiske og teoretiske kompetencer til at forstå, analysere og fortolke køn, seksualitet og race i kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

Engelsk titel

Gender, Sexuality, and Racialisation

Uddannelse

Køn, seksualitet og forskellighed

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen 

 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Kriterier for bedømmelse

Hvis kurset tages som BA-tilvalg, er bedømmelsesformen Bestået/​Ikke-bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKVK0005FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Nebeling Petersen   (8-766d6a6d7471766f48707d7536737d366c73)
Gemt den 27-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students