KA-tilvalg: Kuratering

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende kompetencer i udstillingsteori og -praksis med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver på museer, gallerier, kunsthaller, m.v. Den studerende får mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, -metode, -analyse og -praksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Desuden sætter kurset den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt kritisk evaluerende at forholde sig til disse. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til ud fra teoretisk funderede tilgange til kuratering, udstillinger og udstillingsfænomener, metodisk at diskutere udstillingsæstetik, samt at praktisere udstillingsanalyse.

Eksamen består af en portfolio på 16-20 sider. Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve. Typisk vil portfolio-opgaverne bestå af:

Portfolio-opgave 1: projektbeskrivelse (4-6 ns), indeholdende oplysninger om 1) emne, 2) tilrettelæggelse, 3) genstandsudvalg, 4) (implicit) publikum, 5) forslag til udstillingssted

Portfolio-opgave 2: eventuelt en redigeret version af projektbeskrivelsen, men i hvert fald en perspektivering (8-12 ns). Perspektiveringen skal indeholde 1) et element af udstillingshistorie, 2) et element af udstillingsanalyse og 3) et element af teori.

Portfolio- opgave 3: budget + forklaring (1-2 ns) og udkast til en fondsansøgning (bilag).

Portfolio-opgave 4: formidlingsplan (1-2 ns) og pressemeddelelse (bilag).

 

Engelsk titel

Curating

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, udstillingsbesøg og projektforløb bestående af gruppearbejde omkring produktion af udstillingsideer og udstillingstilrettelæggelser.

14 uger af 3 timer pr uge

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK13021U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Alexander van der Meijden   (8-726f676b6c666770426a776f306d7730666d)
Underviser

Peter Alexander van der Meijden

Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students