Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Alle fag på IKK afholder en specialeforberedende workshop for studerende på kandidatuddannelserne i semesteret forud for selve specialeskriveprocessen. Målet med specialeworkshoppen er, at den studerende får formuleret et udkast til en problemstilling og lavet en foreløbig litteraturliste. Dette kan støtte den studerende i kontakten til en vejleder og være en hjælp til at indgå en specialekontrakt inden 8. juni.

Workshop-aktiviteterne støtter den studerende til selvstændigt at gennemtænke emne og problemstilling for specialet og rummer blandt andet: information om specialeemner, specialegrupper og vejledere, arbejde med emne- og problemformuleringer, litteratursøgning, formalia, osv. Workshopformatet er fem seminarer á tre timer.

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for den egentlige specialeproces, hvor den studerende har sit individuelle vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås

Engelsk titel

Workshop Thesis

Workshoppen vil indeholde en række øvelser omkring specialeemne, problemformulering, arbejdsmetoder, litteratursøgning mm. Der vil være oplæg og eksempler fra underviseren, såvel som korte præsentationer af de studerende. Fagenes undervisere, der er til rådighed som vejledere, vil kommer forbi og kort præsentere deres forsknings- og undervisningsfelt. Bibliotekarer fra Det kongelige Bibliotek vil give introduktion til litteratursøgning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 15
  • Total
  • 15

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03352U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Peter Alexander van der Meijden   (8-7471696d6e686972446c7971326f7932686f)
Underviser

NN

Gemt den 06-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students