Kunsthistorie: Visualisering og analyse

Kursusindhold

I kurset visualisering og analyse undersøges billedkunst- og designteorier, som ofte anvendes i gymnasial undervisning. De undersøges kritisk ved at konkretisere teorierne og eksperimentere med dem. Eksperimenter og konkretiseringer sker gennem både manuelle og digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker, som alle studerende behersker i forvejen eller som nemt kan læres.

Eksperimenternes udformning kan udføres som selvstændige formgivninger eksempelvis som foto, model, skema eller skitsering. Undersøgelserne kan også foretages ved hjælp af manipulering af reproduktioner af eksisterende værker. Den enkelte studerende lærer at vælge de strategier, som efter den studerendes mening er mest egnet i forhold til det teoretiske aspekt, den studerende vil undersøge nærmere.

Kurset introducerer til en undersøgelsesmetode, som kan være relevant for de studerendes egne undersøgelser, og som kan anvendes i forskelligartede undervisningssammenhænge (herunder billedkunst og designundervisning) idet teoretisk analyse og praktiske eksperimenter vekselvirker.

Kurset er obligatorisk for de sidefagsstuderende, som gerne vil opnå gymnasial dobbelkompetence i billedkunst og design.

Engelsk titel

Visualizing and Analysis

I undervisningsforløbet afveksles forelæsninger, praktiske eksperimenter, gruppeøvelser og workshops. Det praktiske arbejde danner rammen for den studerendes aktive og selvstændige arbejde med stoffet.
Eksamenen baseres på undersøgelser herunder praktiske eksperimenter med et selvvalgt teoretisk emne.

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, eller kan findes online og består af kunst-/design teoretiske tekster, tekster, der vedrører billedkunst praksis, og fagdidaktiske tekster.

Litteraturliste til første mødegang ligger på Absalon og er:

E.H Gombrich, "Ambiguities of the Third Dimension" i  Art and Illusion, princeton univerity press Princeton New Yersey 1960 Side242 - 257

Mart Tiemensma Billedanalytiske Metoder (2013) Tegn (den faglige forenings (GLB&D) tidsskrift) 1 februar 2013

På bibliotekssøgning og online findes følgende titler:

Mark Hewitt Representational Forms and Modes of Conception: An Approach to the History of Architectural Drawing;  Journal of Architectural Education (1984-), Vol. 39, No. 2 (Winter, 1985),

Barbara Bolt: The Magic is in Handling

i: Practice As Research : Approaches to Creative Arts Enquiry

Estelle Barrett and Barbara Bolt (ed), London 2010

læs: s. 27-34

Edgerton, Samuel Y. The Western Window fra: Edgerton, Samuel Y,  The Renaissance rediscovery of linear perspective, Basic Books, Inc., Publishers New York, 1975

s. 5-15

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10121U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2025
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Alexander van der Meijden   (8-8481797d7e787982547c8981427f8942787f)
Underviser

NN

Gemt den 06-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students