Kunsthistorie: Kunsthistorie før 1400

Kursusindhold

Kurset formidler viden om og forståelse af billedkunst, arkitektur og kunsthåndværk fra antikken til 1400, med fokus på den græsk-romerske oldtid og vestlig kunsthistorie, med inddragelse af danske eller skandinaviske kontekster og værker undervejs.

Kurset omhandler identifikation og anvendelse af centrale værker, kategorier og begreber tilknyttet til periodisering og analyse af kunst, arkitektur og kunsthåndværk igennem disse århundreder, ved fokus på stilistiske, formale og ikonografiske hovedkoncepter. Værkgennemgangene perspektiveres kulturhistorisk og teoretisk, samtænkt med parallelforløbet, Modul 1, ”Samtidskunst”. Der reflekteres løbende over periodebegrebet, ligesom kurset også rummer en væsentlig kunsthistoriografisk dimension gennem læsning af ældre og nyere tekster, herunder kildetekster fra de forskellige århundreder.

Kursets struktur

Kurset, der er organiseret kronologisk og tematisk, er inddelt i to moduler, det første med fokus på antikken, det andet med fokus på middelalderen.

En gæsteunderviser inddrages om muligt for at bidrage med globalt udblik i forhold til perioden.

Engelsk titel

Art History 2: History of Art before 1400

Uddannelse

Kunsthistorie

Undervisningen består af forelæsninger og ekskursioner til museer samt øvelser. De studerende arbejder i grupper med mundtlige øvelser. Desuden udarbejder alle individuelt et mindre paper.

Ideen med de øvelser, der lægges ind i undervisningen, enten individuelt eller i grupper, er at træne de studerendes kritisk-analytiske kompetencer samt deres evne til samarbejde og til strukturering af et stof, ligesom deres præsentationer og øvelser i feedback skal styrke en klar, skriftlig formidlingspraksis.
Instruktorhold
Der er tilknyttet et instruktorhold til kurset

Arbejdsbyrde
Selvom museumsbesøgene og de mundtlige oplæg og feedback ikke er obligatoriske, hører de sammen med undervisernes forskellige didaktiske teknikker.


Ideen med de øvelser, der lægges ind i undervisningen, enten individuelt eller i grupper, er at træne de studerendes kritisk-analytiske kompetencer samt deres evne til samarbejde og til strukturering af et stof, ligesom deres præsentationer og øvelser i feedback skal styrke en klar, skriftlig formidlingspraksis.
Instruktorhold
Der er tilknyttet et instruktorhold til kurset
Arbejdsbyrde
Selvom museumsbesøgene og de mundtlige oplæg og feedback ikke er obligatoriske, hører de sammen med undervisernes forskellige didaktiske teknikker.

Kurset er baseret på tekstkompendium. Der forudsættes desuden læsning på egen hånd i et arkitekturhistorisk-analytisk oversigtsværk som fx David Watkin, A History of Western Architecture, Laurence King, London (1986) 2000 (3rd ed.), eller Ian Sutton, Western Architecture. A Survey from Ancient Greece to the Present, Thames & Hudson, London 1999, samt i generelle oversigtsværker efter eget valg, fx H.W. Janson (2nd ed. 1977): Verdenskunstens Historie (History of Art), Politikens Forlag eller Laurie Schneider Adams, A History of Western Art, rev. 4th ed., McGraw-Hill, New York 2008 (eller senere udgaver).

14 uger à 2 gange 3 timer

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback undervejs ved mundtlige og skriftlige øvelser, både individuelt og i grupper. Desuden benyttes peerfeedback ved diverse øvelser i forbindelse med undervisningen.

Der tilbydes feedback i forlængelse af den skriftlige eksamen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 232
 • Øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB00331U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maria Fabricius Hansen   (8-726b6d6673786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Maria Fabricius Hansen &Amalie Skovmøller

Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students