KOMIT: Specialeforberedende emne

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med at klæde kandidatstuderende i Kommunikation og it på til specialet med en række specialeforberedende aktiviteter, herunder: ideudvikling, litteratureview, videnskabsteori og metode brush-up, udvikling af undersøgelsesdesigns etc. Kurset præsenterer en række aktuelle forskningsemner inden for Kommunikation og it, men vi arbejder også med at konkretisere de studerendes egne specialeideer.

Engelsk titel

Thesis Preparation-study

Målbeskrivelse

Vi arbejder med at udbygge de studerendes viden om centrale teorier og metoder af relevans for det valgte Kommunikation og it-faglige emne, og med at kvalificere de studerendes videnskabelige refleksion om sammenhængen mellem videnskabsteoretiske, teoretiske og metodologiske overvejelser. Med udgangspunkt i de studerendes egne specialeideer arbejder vi desuden med at sætte faglige problemstillinger inden for kommunikation og it dels ind i en faglig kontekst og dels i relation til social praksis i bred forstand.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Workshops og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.

Eksamenssproget er som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• 4 skriftlige opgaver på hver 1-2 normalsider. En eller flere af opgaverne kan skrives i grupper af maksimalt 4 studerende.
• Mundtlig feedback på medstuderendes opgaver
Krav til indstilling til eksamen

Link til studieordning:

Fagstudieordning for kandidattilvalg i kommunikation og it, 2019 (ku.dk)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HKMK13301U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Kapacitet
Kurset kan kun søges af centralfagsstuderende i Kommunikation og IT
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
  • Institut for Kommunikation
  • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Sofie Flensburg   (15-7672696c6831696f6871766578756a436b7870316e7831676e)
Gemt den 19-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students