KOMIT: Kommunikation og samarbejde i organisationer

Kursusindhold

I løbet af kurset introduceres du til en række teoridannelser om forholdet mellem organisation, kommunikation og computer-støttet samarbejde. Vi arbejder med at koble teorier og begreber fra CSCW-traditionen med forskning og teoridannelser inden for organisationskommunikation. Du lærer at analysere organisatoriske kontekster ud fra kulturelle, politiske, infrastrukturelle og andre perspektiver, og at analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer og målsætninger.

Engelsk titel

Communication and computer-supported collaboration in organizations

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Den studerende får viden om og forståelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som -eksterne forhold, og med særligt fokus på betydningen af it for kommunikation og samarbejde. Der opnås færdigheder i at analysere samspillet mellem organisationers kommunikations- og samarbejdsprocesser, og design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af disse. Endelig opnås kompetencer i kritisk at vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger, og i at beskrive, forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

Eksamenssproget er som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der gives 7 dage til besvarelsen af den bundne opgave.
Eksamenssprog: dansk eller engelsk
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af: Godkendelse af 3 opgaver med et omfang på hver 5-7 normalsider.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveform er afhængig af om godkendt aktiv undervisningsdeltagelse - se prøvebestemmelser i studieordning  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i kommunikation og it, 2019 (ku.dk)

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 339,5
 • Øvelser
 • 42
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HKMK03302U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
,
Kapacitet
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jun Liu   (6-73707c717c75476f7c7435727c356b72)
Underviser

Jun Liu (KOMM)
Naja Holten Møller (DIKU)

Gemt den 19-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students