KK, Kultur- og samfundsteori i tværkulturelt perspektiv (E24)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsteori ud fra et antropologisk og sociologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl. med vægt på den videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund. 

Engelsk titel

Cultural and social theory in cross-cultural perspective

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen

 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i komparative kulturstudier 2019-ordningen

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021

Kurset henvender sig til BA og KA tilvalgsstuderende, som vil indføres i forskellige forståelser af kultur og samfund, og i hvorledes forskellige teoridannelser påvirker analyser af kulturelle og sociale dynamikker. Indføring anlægger et antropologisk og tværkulturelt perspektiv.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en mere omfattende faglig horisont.

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKB10201E)
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKB10211E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13001E) 
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13002E)

KA valgfag for Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i tværkulturelle studier (HTÆK03321E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trinsskala, B) bestået/ikke-bestået.

Eksamen for tilvalgsstuderende på både BA og KA er en bunden mundtlig prøve med 24 timers forberedelse. For studerende på Tværkulturelle studier, som tager undervisningen som valgfag er eksamen en fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. 

Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/
Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion, nærlæsning af tekster og korte studenteroplæg.

For at skabe et produktivt læringsrum med plads til gode faglige samtaler, er der kun mulighed for, at 35-40 studerende kan blive indskrevet på holdet.

Publi@Kom på KUA, lokale 11a.0.02, står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere. Der vil desuden være en grundbog på kurset. Denne kan købes i Academic Book, KUA

Der er mange tekster på engelsk

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKKK0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Frank Sejersen   (8-76686d6875766871436b7870316e7831676e)
 • Kamilla Kraft   (12-726874707373687279686d7b476f7c7435727c356b72)
Underviser

Kamilla Kraft, kamillakraft@hum.ku.dk
NN

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students