KL. GR Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk

Kursusindhold

Kurset sigter mod at lære deltagerne at oversætte fra moderne dansk til klassisk attisk græsk, begyndende med kortere sætninger og fortsættende med tilbageoversættelser til græsk af danske oversættelser af originale attiske prosatekster. Endvidere rummer kurset et element af stilistisk analyse, som med afsæt i relevante antikke stilister udøves sideløbende med de praktiske stiløvelser.

Engelsk titel

Greek Language and Stylistics with Translation from Danish into Greek

Uddannelse

Klassisk Græsk

Holdundervisning og øvelser

M.A. North & A.E. Hillard, Greek Prose Composition (London 1954 el. sen.)

H.C. Hynding, Græsk Formlære (København 1968 el. sen.)

 H.W. Smyth, Greek Grammar (Cambridge, MA 1984 el. sen.)

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i Klassisk Græsk.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Græsk

Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGK03901U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Helle Gjellerup   (7-6b686f6f686a6d436b7870316e7831676e)
Underviser

Adam Schwartz

Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students