KL. GR. Græsk poesi

Kursusindhold

Græsk poesi

Vi læser et udvalg af græsk poesi fra arkaisk, klassisk og hellenistisk tid og kommer undervejs omkring både epos, lyrik og drama. Vi øver os desuden i at skandere og oplæse en række antikke versemål, bl.a det daktyliske heksameter. Deltagerne forventes sideløbende at følge kurset Antik poesi.

 

Antik poesi

Kurset gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til og med Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse og lærer at placere værkerne i en litteratur- og kulturhistorisk sammenhæng. Vi kommer bl.a. omkring begreber som genre og metrik, og der vil være øvelser i oversættelsesanalyse af græske tekster.

Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til følgende prøver i Klassisk græsk:

Græsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

 

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser

Græsk poesi:

En detaljeret oversigt over, hvilke tekster vi skal læse, vil blive offentliggjort på Absalon inden semesterstart. Man kan dog med fordel skaffe sig adgang til følgende værker:

 

Homer: Odyssea (ed. van Thiel/Monro & Allen)

Sofokles: Electra (ed. Finglass)

 

Antik poesi

En detaljeret oversigt over, hvilke primær- og sekundærtekster vi skal læse, vil blive offentliggjort på Absalon inden semesterstart. Man kan dog med fordel skaffe sig adgang til følgende værker:

 

Primærlitteratur (alle i oversættelse ved Otto Steen Due):

Homers Iliade

Homers Odyssé

Vergils Æneide

Ovids Metamorfoser

 

Sekundærlitteratur:

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) være bestået.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Græsk

Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGB00632U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Frederik Hasager Petersen   (6-6a6e753c3538436b7870316e7831676e)
Gemt den 06-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students