ÅU KGR Klassisk Græsk 1 - fjernundervisning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i: 

- at oversætte lettere græske originaltekster til dansk med brug af ordbog,   
  grammatik og paralleloversættelse(r) 

- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk       helsætning 

- elementær dansk grammatik 

- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse 

Engelsk titel

Classical Greek 1

Uddannelse

Propædeutik

Kurset består af fjernundervisning via internettet samt 1-2 lørdagsseminarer på Søndre Campus.

Fjernundervisning er forskellig fra online-undervisning, da der som udgangspunkt ikke er bestemte tidspunkter, hvor du skal ”møde op” og modtage undervisning. Dermed lægger fjernundervisningskurser også i højere grad op til selvstændig læring fra deltagerne. Kurset består af ugentlige opgaver, som stilles af underviser og besvares af deltagerne i Absalon (via KU’s intranet KUnet). Derudover er der undervejs god mulighed for at stille spørgsmål til underviser og diskutere faglige problemstillinger med sine medstuderende.

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

For at kunne deltage i et fjernundervisningskursus er det nødvendigt, at man har adgang til en computer (enten PC eller Mac) med internetadgang, og at man er aktiv i Absalon. Derudover kræves ingen særlige tekniske forudsætninger.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGÅ00051U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:

Se aktuel prisoversigt  

Skemagruppe
Fjernundervisning + lørdagsseminar
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Frederik Hasager Petersen   (6-797d844b4447527a877f407d8740767d)
Gemt den 11-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students