KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 2: Græsk topografi

Kursusindhold

Grækenlands arkæologi har udviklet sig meget igennem de sidste 25 år, hvor undersøgelser af en lang række nye lokaliteter nødvendiggør en større revision af den overordnede fortælling om fællestræk og forskelligheder i den græske verden i et diakront perspektiv. I kurset gennemgår vi udvalgte græske antikke landskaber med henblik på at forstå regionale ressourcer og forskelle med anvendelse af online redskabet Archaeology in Greece Online. Ved at sætte fokus på de lokaliteter og landskaber, som ikke tidligere har været så dominerende i forskningslitteraturen, opnår vi et mere komplekst indtryk af diversiteten og udviklingen i græsk kultur igennem forskellige perioder, end den traditionelle fortælling baseret på en håndfuld af de største poleis og helligdomme. Det teoretiske udgangspunkt vil være en post-moderne tilgang til Central Place teori.

Kurset kan med fordel kombineres med prøver i Klassisk arkæologisk diakron analyse, Emne med projektformulering, men også med Materialeanalyse med katalog eller tilvalget Klassisk arkæologisk emne

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Topic 2: Græsk topografi

Uddannelse
 1. Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser

Archaeology in Greece Online https://chronique.efa.gr/?kroute=homepage kombineret med feltrapporter blandt andet fra de udenlandske skoler i Athen og Dipylon: The Society for the Understanding of Ancient Topography: https://dipylon.org/en/ og videnskabelige syntetiske fremstillinger.

J. Whitley, Archaeology, I: B. Graziosi, P. Vasunia & G. Boys-Stones (red.), The Oxford Handbook of Hellenic Studie. 2012.

A. K. Vionis & G. Papantoniou, Central Place Theory Reloaded and Revised: Political Economy and Landscape Dynamics in the Longue Durée, Land 2019, 8(2), 36

A.B. Knapp

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Total
 • 238

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKAK03302U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristina Winther-Jacobsen   (10-727e71686a76697a6c75476f7c7435727c356b72)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students