KL. ARK. Kulturmøde med forskningsområde

Kursusindhold

Med udgangspunkt i udvalgte arkæologiske kontekster fokuseres der på interaktion mellem forskellige regioner i og uden for det romerske imperium ud fra M. Pitts & J.M. Versluys (red.) (2015) Globalisation and the Roman World. World History and Material Culture. Cambridge

Kurset ledsages af en ekskursion til en region med rigt arkæologiske materiale.

 

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på   HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Engelsk titel

KL. ARK. Cultural encounter with Research Topic

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

M. Pitts & J.M. Versluys (red.) (2015) Globalisation and the Roman World. World History and Material Culture. Cambridge

G. Woolf, Staying Roman becoming Greek, Proceedings of the Cambridge Philological Society 40 (1994) 116- 43

K. Winther-Jacobsen (2013) Artefact Variability, Assemblage Differentiation and Identity Negotiation: Debating Code-Switching in Material Culture. Herom Journal on Hellentistic and Roman Material Culture Vol. 2. Thematic issue.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Portfoliobestemmelser: der afleveres to mindre skriftlige opgaver i løbet af semestret på baggrund af hvilken, de studerende får kollektiv feedback, som kan give anledning til justering af den endelige skriftlige opgave.

Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKAB00721U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Jane Fejfer   (6-6f6e736f6e7b49717e7637747e376d74)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students