Kulturformidling I: Demokrati, oplevelse og læring (Obligatorisk og konstituerende for profilen i ABM)

Kursusindhold

Modulet består af tre centrale delemner. For det første skal holdet sammen indsamle viden om aktuelle formidlingstiltag af både visuel, tekstuel og performativ karakter i ABM sektoren. For det andet skal der arbejdes med teorier om kulturinstitutioner som rum for demokrati, oplevelse og læring og i forlængelse heraf metoder til undersøgelse. Der vil blive inddraget f.eks. affektteori, performativ kulturteori, læringsteori, m.m. For det tredje skal der arbejdes med teorier om brugergrupper og deres anvendelse af ABM-institutionernes formidling. Også på det sidstnævnte område skal metoder til brug for undersøgelser af brugergruppernes anvendelse af formidlingen vurderes nærmere.  Undervisningen vil køre på tværs af de tre delemner. Teori om henholdsvis formidling og brugergrupper vil blive kombineret samtidig med at aktuelle formidlingseksempler vil blive inddraget. 

Engelsk titel

Cultural Communication I: Democracy, Experience and Learning (Compulsory and constituent for the profile in LAM))

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om og metoder til kulturformidling.
 • kulturinstitutioner som rum for demokrati, oplevelse og læring.
 • visuel, tekstuel og performativ formidling fysisk såvel som digitalt.

 

Færdigheder i at

 • identificere, undersøge og udvikle afgrænsede brugergruppers anvendelse af ABM-institutioners formidling.
 • tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af fysiske og digitale formidlingstiltag i ABM-regi.
 • diskutere formidlingsformer, der anvender visuelle, tekstuelle og performative medieformer.

 

Kompetencer til at

 • selvstændigt og kritisk vurdere fysiske og digitale formidlingstiltag i ABM-regi.
 • understøtte demokrati, oplevelser og læring på et teoretisk-metodisk grundlag.

Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, feltstudier, workshops, feedback og vejledning.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

• Jalving, C. (2016). Kultur og performativitet. I: Schiermer, B. (red), Kulturteori og kultursociologi. Hans Reitzels Forlag.

• Jantzen, C. & Rasmussen, T.A. (2014). Oplevelsessteder: Set fra et tekstanalytisk perspektiv. I: Jantzen, C. (red.) Oplevelsesstedet. Tekstanalytiske tilgange til oplevelsesdesigns. MÆRKK – Æstetik og kommunikation, nr.03. Systime.

• Kann-Rasmussen, N. (2023). When Librarians Speak up: Justifications for and Legitimacy Implications of Librarians’ Engagement in Social Movements. Journal of Documentation, Vol. 79 No. 1, pp. 36-51.

• Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. Verso.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum samt det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 23/24

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03672U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Nanna Kann-Rasmussen   (3-7d7a814f77847c3d7a843d737a)
 • Trine Louise Schreiber   (15-7d7b72776e377c6c717b6e726b6e7b49717e7637747e376d74)
Gemt den 24-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students