INF: Informationsetik (Obligatorisk og konstituerende for profilen i Information og IT)

Kursusindhold

Overvågningskapitalisme, personlig information, datafication, privacy, GDPR – begreberne er talrige og diskussionerne livlige.

I vores moderne informationssamfund efterlader de fleste aktiviteter dataspor eller "digitale fodspor" som kan afsløre historier om os selv og vores liv.  Mange regeringer og virksomheder indsamler, analyserer og formidler disse "digitale fodspor" for at få indblik i deres borgeres og kunders adfærd og aktiviteter.  Nøgleordene for denne informationsindsamling er smartness, automatisering, omkostningseffektivitet og bedre service. Dette kan dog skabe en spænding mellem den iagttagede og iagttageren; mellem ønsket om at indsamle og anvende private data og ønsket om at forblive privat; mellem det offentlige og det private.

Dette kursus undersøger grundlæggende, teoretiske og praktiske konsekvenser af fremkomsten af overvågningssamfundet og de ændrede vilkår for retten til privatliv (privacy). Kurset introducerer centrale begreber og rammer, der tillader os at analysere og fortolke overvågning og beskyttelse af privacysituationer og handlinger på en stringent måde og med et etisk perspektiv.  Studerende får mulighed for at følge deres egne interesser inden for emnet, fx problemstillinger vedrørende privacy på sociale medier, søgemaskiner, big data, dataetik, efterretningsetik, AI og robotter, tracking og profilering, osv. Studerende vil efter at have gennemført kurset være i stand til at Formulere relevante initiativer til håndtering af etiske spørgsmål i relation til digitalisering, digitale teknologier, data og information.

Kurset er diskussionsbaseret med mindre opgaver, mundtlige oplæg, workshops og feedback undervejs.

Engelsk titel

Information Ethics (Compulsory and constituent for the profile in Information and IT)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • etiske og værdimæssige implikationer af digitalisering, digitale teknologier og håndtering af data og information.
 • centrale begreber relateret til informationsetik, som fx overvågning, dataetik, AI og robotteknologi.
 • historiske og aktuelle teorier til forståelse af informationsetik.

 

Færdigheder i at

 • identificere, karakterisere og analysere en problemstilling relateret til informationsetik.
 • diskutere og vurdere relevante teorier, begreber og metoder til analyse af en problemstilling relateret til informationsetik.

 

Kompetencer til at

 • forstå og analysere etiske og værdimæssige implikationer af digitalisering og håndtering af data og information.
 • Formulere relevante initiativer til håndtering af etiske spørgsmål i relation til digitalisering, digitale teknologier, data og information.

Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg og workshops.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Frischmann, Brett and Selinger, Evan (2018). Re-Engineering Humanity. Cambridge University Press.
 • Henschke, Adam (2017). Ethics in an Age of Surveillance. Personal Information and Virtual Identities, Cambridge University Press.
 • Leenes et al. (2017). Regulatory challenges of robotics: some guidelines for addressing legal and ethical issues. Law, Innovation and Technology, 9(1), pp. 1-44.
 • Lever, Annabelle (2016). Democracy, Privacy and Security. In: Privacy, Security, Accountability, Moore, Adam (ed.), Routledge, 2016, pp. 104-124.
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres omkring semesterstart.

Reeksamen

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03652U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sille Obelitz Søe   (13-776d70706932736669706d787e446c7971326f7932686f)
Gemt den 12-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students