INF: Informationsorganisering og -analyse (Obligatorisk) - Profil ABM

Kursusindhold

Kurset giver indblik i det teoretiske grundlag for indsamling, organisering og analyse af data, samt de problemstillinger, det medfører i forskellige informationsvidenskabelige kontekster. 

Kurset giver en forståelse for sammenhængen mellem typen af data (strukturerede data/ustrukturerede data) og muligheder/udfordringer ved forskellige typer analyser med både kvalitative og kvantitative data. Der inkluderes praktiske elementer som tager udgangspunkt i en række cases med relevans for problemfeltet. De enkelte cases giver mulighed for at arbejde med fremsøgning, indsamling og organisering af informationer, analyse og visualisering af data, samt kritisk refleksion af dette arbejde. Desuden opnås konkret erfaring med brug af software til at organisere, analysere og visualisere data.

Engelsk titel

Information organization and information analyses (Compulsory)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber omhandlende søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.
 • muligheder og udfordringer ved at arbejde med store datamængder i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • anvende teorier og begreber til definition og analyse af problemstillinger omfattende store datamængder.
 • udvikle løsninger til organisering, genfinding og sortering af strukturerede og ustrukturerede data under hensyn til den kontekst som løsningen er rettet i mod.
 • analysere og visualisere datasæt.

 

Kompetencer til at

 • planlægge, udføre og formidle dybdegående analyser af information og data.
 • kritisk vurdere konsekvenserne af forskellige strategier for søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.

Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, øvelser, workshops, feedback og vejledning

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bawden, D., & Robinson, L. (2022). Introduction to information science (Second edition). Facet Publishing. 

 • Iliadis, A., & Russo, F. (2016). Critical data studies: An introduction. Big Data & Society, 3(2) 

 • Eskjær, M.F., & Helles, R. (2015). Kvantitativ indholdsanalyse. Samfundslitteratur.

 • Nicolaisen, J. (2023). Sådan finder du videnskabelig litteratur: Databaser og informationssøgning. Hans Reitzels Forlag.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres omkring semesterstart.

Reeksamen

Se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03635U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende, ét hold med profil ABM
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Henriette Roued   (5-83808676755179867e3f7c863f757c)
 • Jeppe Nicolaisen   (7-7d788341817c76537b8880417e8841777e)
Gemt den 12-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students