INF: Søgning og vidensorganisation

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale begreber om søgning og vidensorganisation, både generelt og med særligt henblik på ABM-institutionernes informationspraksis, herunder hvad der er specielt for området arkiver, biblioteker og museer. Kurset vil endvidere belyse ABM-institutionernes materialetyper, herunder (fysisk, digitaliseret og digitalt født) og diskutere, hvad disse betyder for vidensorganisation, bevaring og søgning. I forlængelse heraf indeholder kurset en grundig introduktion til digital modellering. Konkret vil hertil anvendes modelleringssproget UML med modellering af et fiktivt bibliotek som case. Centrale aspekter i kurset er vidensorganisation (ABM-konvergens, domænespecifitet, data-modellering, klassifikation, metadata), søgning og teknologi (fx kunstig intelligens, UML og databasestruktur).

 

Engelsk titel

Searching and Knowledge Organization

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA grundfag STO 2019

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i informationsstudier, 2019 (ku.dk)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber og teorier om informationspraksis i ABM institutioner
 • organisering, bevaring og søgning/genfinding af forskellige typer af ABM materiale
 • metadata og standarder for organisering af ABM-materiale.

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem arkiver, biblioteker og museer i forhold til deres organisering, bevaring, søgning og genfinding af ABM-materiale
 • organisere og søge/genfinde ABM-materialer
 • designe en database eller søgeinterface til organisation af viden i ABM-institutioner.

 

Kompetencer i at

 • reflektere over forskellen på digitaliseret og digitalt født ABM materiale i forhold til organisering og bevaring
 • vurdere systemer til søgning og vidensorganisation i ABM-institutioner

Holdundervisning, mundtlige oplæg, feedback, gruppearbejde

Eksempler på litteratur:

 • Angel, C. M., & Fuchs, C. (2018). Organization, Representation and Description through the Digital Age, Information in Libraries, Archives and Museums. Berlin : De Gruyter Saur.
 • Cameron, F. (2012). Museum collections, documentation, and shifting knowledge paradigms. In Re-inventing the museum: The evolving conversations on the paradigm shift, redigeret af G Anderson. Lanham: AltaMira Press. 223-38.
 • Dade-Robertson, M. (2011). The Architecture of Information: Architecture, interaction design and the patterning of digital information. Arbingdon: Routledge.
 • Olsrud, J. W. (2018). Documenting museum objects: A practice of copying and a ’copious’ practice. in Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity, redigeret af B. Brenna, Hans Dam Christensen og Olav Hamran. London: Routledge. 225-237.
 • Seidl, Martina; Marion, Scholz; Huemer, Christian & Gerti, Kappel. (2014).
  UML@Classroom. Springer International Publishing AG).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøveformsdetaljer i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 23/24

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00323U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
40 deltagere
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hans Dam Christensen   (7-6f68757a6b6874476f7c7435727c356b72)
 • Martin Muderspach Thellefsen   (17-726677796e7333796d6a71716a6b786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Samme som kursusansvarlige

Gemt den 24-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students