Sprog, didaktik og oversættelse (KASF)

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

Sprog 3 (fælles forelæsning med fransk, spansk og tysk):

Forelæsningsrækken skal understøtte arbejdet med og forståelsen af sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag i form af en introducerende indføring i relevant sprogvidenskabelig teori og metode. Vi vil også komme ind på relevante sprogtypologiske forskelle (germansk vs. romansk) og kontrastiv lingvistik.

Forelæsningerne vil ligge inden for områderne strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation og sprogforandring, sociolingvistik, pragmatik, sprogtilegnelse, korpuslingvistik, sprogtypologi/kontrastiv lingvistik mm.

Sprog og sprogbeskrivelse (JG & ES)

Der opøves færdigheder i at formulere grammatiske regler for italiensk med udgangspunkt i konkret tekstmateriale og i at anskue grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk, komparativt og pragmatisk perspektiv.

Oversættelse dansk-italiensk og italiensk-dansk (JG)

Der opøves færdigheder i at oversætte til og fra italiensk, med frembringelse af sprogligt korrekte og velfungerende tekster der tager højde for registerkrav, genrekonventioner og baggrundsviden, og i at 

diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis, heriblandt maskinoversatte tekster, med inddragelse af relevante begreber inden for oversættelsesteori.

Engelsk titel

Language 3: Language, Didactics and Translation (KASF)

Uddannelse

Italiensk

1 timer forelæsning
5 timer holdundervisning

Salvi & Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004

Øveraas: Ti faldgruber. Oversættelse for ikke-oversættere. Samfundslitteratur 2014.

Digitale oversættelsesredskaber og tekstkorpora

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur, 2020

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle dog ikke internet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur, 2020

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITK03781U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Erling Strudsholm   (6-767775786776436b7870316e7831676e)
 • Jacob Giese   (5-696b677567426a776f306d7730666d)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students