Italiensk - Sprog og kultur 1: Introduktion (BASF/BATV)

Kursusindhold

Kurset består af en række fællesforelæsninger der er fælles med andre fag på instituttet (2. timer pr. uge) og et forløb på italienskfaget (4 timer pr. uge).

Italiensk sprog og kultur 1: man arbejder dels med skriftlig og mundtlig sprogfærdighed på italiensk, dels arbejder med 2 faglige emner inden for aktuelle kultur- og samfundsforhold. Emnerne kan vedrøre aktuelle politiske problemstillinger (fx populisme, EU), samfundsmæssige udfordringer (klima, migration, mafia) eller kulturdebatter (fx vedr. køn, etnicitet, kunstig intelligens, sport) og inddrager forskellige former for materiale (bl.a. litteratur, film, avisartikler) i både fysisk og elektronisk form. Undervisningen foregår primært på dansk, men involverer letforståelige italienske tekster. Der trænes færdigheder i at kommunikere på italiensk og i at læse enkle litterære tekster og sagtekster. Og der trænes færdigheder i at søge videnskabelige kilder ved hjælp af digitale bibliografiske ressourcer primært via Det Kongelige Biblioteks søgesystem (herunder fx databaser som jstor.org, MLA, infomedia mv.) samt at forholde sig til andre digitale ressourcer og medier (podcast, AI-produceret tekst mv).

Sprog og kultur 1: Introduktion (fælles forelæsning med fransk og tysk): Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

Engelsk titel

Italian - Language and Culture 1: An Introduction (BASF/BATV)

Uddannelse

Italiensk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Kopier af relevante tekster udleveres i form af et kompendium ved semesterstart. Film og andre medier inddrages ligeledes i forløbet

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Der afleveres 4-5 portfolio-opgaver, som de studerende får feedback på undervejs, før de uploades endeligt efter kursets afslutning. Nogle er individuelle andre baseret på gruppearbejde.
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur, 2023

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur, 2023

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB10271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pia Schwarz Lausten   (7-6f647876776871436b7870316e7831676e)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students