Italian

Course content

Italiensk kultur efter år 2000: fra roman til film.

I efteråret 2024 stiller vi skarpt på forholdet mellem romaner og film. Der er en fornem tradition for at filmatisere romaner i Italien. Vi læser 2-3 romaner fra perioden efter år 2000, som er blevet filmatiserede (og ofte prisbelønnede), og vi arbejder litteraturvidenskabeligt og filmanalytisk med romaner og film. De pågældende værker kommer i dette semester til at have venskabet som tematisk omdrejningspunkt. De litterære værker og filmene placeres i en litteratur- og filmhistorisk kontekst og deres vigtigste tematiske og stilistiske træk analyseres. På baggrund af en række særlige metodiske begreber, der er udviklet til at analysere hvordan en film forholder sig til sit litterære forlæg, analyseres hvilke formelle og indholdsmæssige ændringer der er foretaget i overgangen til det nye medie. Endelig arbejdes der med receptionen af de pågældende værker: Idet digitalt materiale såsom blogs og internettidsskrifter inddrages, undersøges hvilken rolle denne intermedialitet spiller for forståelsen og udbredelsen af værkerne. Kurset foregår fortrinsvis på italiensk. Materialet vil bestå af en række romaner og film samt teoretisk og kritisk litteratur, som hentes via det Kongelige Biblioteks databaser, jstor.org, samt internettidsskrifter som fx https://www.carmillaonline.com/ og lignende.

Undervisning i mundtlig og skriftlig sprogfærdighed udbydes som selvstændige forløb men i tæt sammenhæng med ’italienskfagligt emne’ således at sprogfærdighedsundervisningen bygger på emner og materialer fra emnekurset.

Der udarbejdes et elektronisk kompendium og i god tid før semesterstart informeres om hvilke værker der arbejdes med.

Oral
Continuous feedback during the course of the semester
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Oral examination, 20 min.
On-site written exam, 3 timer under invigilation
Type of assessment details
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​italiensk_ba.pdf
Exam registration requirements

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2022

Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Re-exam

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2022

Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 84
 • Preparation
 • 325,5
 • English
 • 409,5

Kursusinformation

Language
Italian
Partially in Danish
Course number
HITB00991U
ECTS
15 ECTS
Programme level
Bachelor
Duration

1 semester

Placement
Autumn
Schedulegroup
See link to schedule
Studyboard
Study board of English, Germanic and Romance Studies
Contracting department
 • Department of English, Germanic and Romance Studies
Contracting faculty
 • Faculty of Humanities
Course Coordinator
 • Pia Schwarz Lausten   (7-766b7f7d7e6f784a727f7738757f386e75)
Saved on the 18-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students