Italiensk - Regionernes Italien

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions sproglige, historiske, kulturelle og socioøkonomiske særtræk. Parallelt arbejder vi med sprogfærdighed (mundtlig og skriftlig), så I kan præsentere og diskutere emner knyttet til den udvalgte region på et korrekt italiensk, der er tilpasset kommunikationssituation og register.

 

Prendendo spunto dalle diverse regioni italiane e dal loro rapporto fra di loro e all’Italia in generale, ci concentriamo sulle caratteristiche linguistiche, storiche, culturali e socio-economiche di una specifica regione. In parallello, lavoriamo con la competenza linguistica (sia scritta che orale), in modo da rendervi capaci a presentare e discutere argomenti connessi alla regione scelta, in un italiano corretto e adeguato rispetto al registro e alla situazione comunicativa.

Engelsk titel

Italian - L’Italia delle regioni

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning (overvejende på italiensk), med skriftlige hjemmeopgaver, mundtlige oplæg og andre aktiviteter i klassen

Lezioni in classe (prevalentemente in italiano), con compiti scritti da consegnare regolarmente, come anche presentazioni orali e altre attività in classe.

Digitale opslagsværker, heriblandt treccani.it

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Omfang: 16-20 normalsider
Portfolien består af en række bundne elementer (på italiensk og dansk), hvoraf en del kan udgøres af mundtlige oplæg.

Portfolioen uploades samlet i digital eksamen d. 6. juni 2025
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2022

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2022

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB00961U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Jansen   (6-6c65726e6572446c7971326f7932686f)
 • Erling Strudsholm   (6-777876796877446c7971326f7932686f)
 • Carina Graversen   (6-6b7e6e383c3d446c7971326f7932686f)
 • Jacob Giese   (5-6a6c687668436b7870316e7831676e)
 • Stine Maria Nielsen   (3-7b757648707d7536737d366c73)
Gemt den 18-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students