Italiensk - Kultur 2: Italiens kultur efter 1900

Kursusindhold

Kultur 2

Modulet består foruden forelæsningsrækken Kultur 2, der er fælles med de øvrige fag på Engerom (se beskrivelse længere nede), af to undervisningsforløb på italienskfaget: et om Italiens historie og samfund efter 1900 og et om litteratur efter 1900.

 

Litteratur og historie:

I de to forløb om henholdsvis litteratur og historie gennemgås de vigtigste perioder, begivenheder og strømninger efter 1900, idet vi læser et udvalg af centrale tekster og ser film, der på forskellig vis repræsenterer relevante problemstillinger, tematikker, stiltræk eller konflikter i perioden. Databaser med artikler såsom Jstor.org, Europeum og lign. inddrages via kb.dk.

 

Som en del af disse to forløb undervises også i grundbegreber indenfor tekst- og filmanalyse. Der opøves færdigheder i at analysere teksters og films indhold, struktur og form, og i at præsentere og argumentere for en given analyse med en hensigtsmæssig, reflekteret inddragelse af relevante begreber og metoder.

 

Fælles forelæsning med fransk, spansk og tysk:

This course explores various themes and theories concerning society, history, and culture (including literature and other cultural productions) in both European and global contexts. Students will be introduced to key concepts, theories, and methods needed to understand the complexities of the societies, histories, and cultures of their chosen language area. At the same time, the course situates these in a broader European and Global context to shed light on transnational and global connections, allowing students the possibility of transcending traditional national and linguistic divisions and pose broader comparative questions.

Engelsk titel

Italian - Culture 2: Italian Culture after 1900

Uddannelse

Italiensk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Kompendier med tekster til forløbene i historie og litteratur vil være tilgængelige ved semesterstart ligesom der løbende vil blive lagt elektroniske kopier ud på intranettet.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6-10 ns
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2022

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur, 2022

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB00931U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pia Schwarz Lausten   (7-71667a78796a73456d7a7233707a336970)
Gemt den 18-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students