HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb

Kursusindhold

Få overblik på Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2025

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Udvidet projektorienteret forløb består som udgangspunkt af 4-5 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Opholdet i organisationen udgør maks. 650-750 arbejdstimer. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Den studerende deltager desuden i et obligatorisk projektseminar, der har fokus på at sætte praktikken ind i en bredere kontekst og italesætte, hvorledes erfaringer fra praktikken kan bruges fremadrettet og efter en afsluttet uddannelse. Ved projektseminaret vil du få mulighed for at præsentere og diskutere dit projektforløb.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på grundlag af ”Aftale om projektorienteret forløb” indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af aftalen.

Tilmeldingsprocedure:
1/
Fomular om "Aftale om projektorienteret forløb" downloades på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").
2/
Kontakt uddannelsesleder Anders Holm Rasmussen og få tildelt en faglig vejleder.
3/
Alle felter i "Aftale om projektorienteret forløb" skal udfyldes.
I feltet:
- "Studieordning" skal der stå "Historie, 2022".
- "ECTS jf. studieordningen" skal der stå "30 ECTS".
- "Start- og slutdato for projektforløbet": forløbet skal senest afsluttes inden efterårets semesterstart.
- "Samlet timeforbrug hos projektværten" skal være et timetal på mellem 650-750 arbejdstimer.
4/
Husk alle tre underskrifter på "Aftale om projektorienteret forløb": Faglig vejleder, Projektvært og din egen!
5/
"Aftale om projektorienteret forløb" indsendes via: KUform i perioden medio november til og med afslutningen af eftertilmeldingen i januar. Indsendelse bør dog ske inden juleferien.

Engelsk titel

HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb

Uddannelse

Historie 
Udvidet projektorienteret forløb (HHIK13011E) 
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Praktik / andet

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK15011U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Praktik
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Christian Thorup   (9-676c76786c73767974446c7971326f7932686f)
  • Anders Holm Rasmussen   (5-7279807d7e5179867e3f7c863f757c)
Gemt den 21-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students