HIS 28. (BA-tilvalg) Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2025

HIS 28. (BA-tilvalg) Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier
Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud i 1989 og 1991 gav anledning til forventninger om, at nu var porten åben til en ny og bedre verden på alle niveauer: I forholdet mellem staterne gennem øget samarbejde, på det økonomiske felt gennem globalisering; sågar at historien havde nået sit endemål og vi trygt kunne gå fremtiden i møde, for der var ikke mere på den anden side, end hvad den verden, vi nu var nået til, havde at byde på. Dette kan være vanskeligt at genkende i dag med Ruslands krig i Ukraine og den meget tale om tiltagende spændinger i forholdet mellem USA og Kina.

Kurset vil fokusere på politik og geostrategier, på hvordan staterne forberedte sig på fremtiden i en ny og tilsyneladende fredelig verden men også på en fremtid, som var usikker og fuld af både muligheder og trusler. Vi vil diskutere de politikker, der blev implementeret over for de tidlige østblokstater og over for Rusland i det første årti efter Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud. Men vi vil også diskutere de geostrategier, som blev udarbejdet af klodes mest magtfulde stat, USA, og hvordan de førte politikker forholdt sig til disse og hvilket samspil der er og om  de kan hjælpe os til at forstå de store ændringer, der har fundet sted siden 1989.

Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

- Mary E. Sarotte: Not one Inch: America, Russia, and the Making of Post–Cold War Stalemate. Yale University Press, 2021.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB15284U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på  denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Pelt   (5-73766b727a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 18-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students