HIS 28. (BA-tilvalg) Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2025

HIS 28. (BA-tilvalg) Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede
Vi gennemgår en række centrale problemkomplekser, der i forskningen har været genstand for diskussion og kontrovers, som f.eks. Guldalderen, det slesvigske spørgsmål, Junigrundloven, forfatningskampen, Systemskiftet, Påskekrisen, samarbejdspolitikken, velfærdsstaten, Den kolde Krig og Murens fald. Der er i høj grad mulighed for, at de studerende kan få indflydelse på kursets indhold.

Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

- M.F. Jensen, J.F. Møller og N.W. Olesen: Reformation, enevælde og demokrati. Historien om Danmark bd. 2. Gads Forlag.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB15283U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på  denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jes Fabricius Møller   (6-726d7b6e696a48707d7536737d366c73)
Gemt den 18-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students