HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2025

HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi
Fagelementet Politik og økonomi er opdelt i to selvstændige moduler, men eksamen er én (mundtlig) prøve. Der undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og holdtimer. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

Engelsk titel

HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2. Politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]
... ikke for studerende med grundfag i Historie

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]
... ikke for studerende med grundfag i Historie

Holdundervisning / forelæsninger

Kompendium samt materiale til download fra Absalon.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består i tilstedeværelse i min. 80 % af forelæsningerne. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i den eksamenstermin, hvor den er registreret.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke internetadgang.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved to eksaminatorer.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB15271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Pedersen   (5-726976786d48707d7536737d366c73)
  Koordinator
Underviser

Underviser: NN

Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students