HIS 29. Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 29. Projektorienteret forløb

Et projektorienteret forløb består af 4 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Opholdet i institutionen/organisationen svarer til 350-400 arbejdstimer. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt efter 4 måneder, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Der vil i forbindelse med forløbet være mulighed for at deltage i et projektseminar, hvor projektforløbet præsenteres og diskuteres.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på grundlag af ”Aftale om projektorienteret forløb” indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af aftalen.

Tilmeldingsprocedure:
1/
Fomular om "Aftale om projektorienteret forløb" downloades på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").
2/
Kontakt uddannelsesleder Anders Holm Rasmussen og få tildelt en faglig vejleder.
3/
Alle felter i "Aftale om projektorienteret forløb" skal udfyldes.
I feltet:
- "Studieordning" skal der stå "Historie, 2022".
- "ECTS jf. studieordningen" skal der stå "15 ECTS".
- "Start- og slutdato for projektforløbet": forløbet skal senest afsluttes inden forårets semesterstart.
- "Samlet timeforbrug hos projektværten" skal være et timetal på mellem 350-400 arbejdstimer.
4/
Husk alle tre underskrifter på "Aftale om projektorienteret forløb": Faglig vejleder, Projektvært og din egen!
5/
"Aftale om projektorienteret forløb" indsendes via: KUform i perioden medio maj til og med afslutningen af eftertilmeldingen i august. Indsendelse bør dog ske inden sommerferien.

Engelsk titel

HIS 29. Projektorienteret forløb

Uddannelse

Projektorienteret forløb (HHIB10291E)
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Praktik / andet

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB14292U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Praktik
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Christian Thorup   (9-696e787a6e75787b76466e7b7334717b346a71)
  • Anders Holm Rasmussen   (5-636a716e6f426a776f306d7730666d)
Gemt den 02-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students