HIS 78. Miljøbevægelsen - fra Rachel Carson til Greta Thunberg

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 78. Miljøbevægelsen - fra Rachel Carson til Greta Thunberg
Miljøbevægelsen er blevet fremhævet som en af de vigtigste bevægelser i nyere tid. Men hvad er miljøbevægelsen egentlig? Og hvordan har bevægelsen forandret sig over tid? Det er spørgsmål vi forsøger at besvare ved at studere og analysere forskellige miljøpolitiske organiseringer og debatter fra de sidste ca. 60 år. På kurset følger vi miljøkampen fra 1960’ernes debatter om forurening til nyere klimadebat. Fra den amerikanske marinebiolog Rachel Carson til den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Fra første lektion bliver det tydeligt at ’’grønt’’ ikke bare er grønt og at miljøbevægelsen har arbejdet med mange forskellige emner. Det omfatter bl.a. forurening, natur, økonomisk vækst, ulighed, levnedsmidler, arbejdsmiljø, atomkraft, bæredygtig udvikling, krig og klima.

Vi lærer om forskellige måder miljøpolitisk aktive har organiseret sig og arbejdet på. Fra det strømlinede til det mere græsrodsorienterede. Og fra det lokale og nationale til det internationale. Vi behandler græsrodsorganiseringer, NGO’er, politiske partier og udenomsparlamentariske aktiviteter. Samtidig får vi indblik i hvordan forskellige miljøpolitiske organiseringer har forholdt sig til staten – og omvendt.

Miljøbevægelsen er med andre ord en kompleks størrelse. Netop det er med til at give os brugbare erfaringer når vi skal blive gode til at lave litteratursøgninger og skabe overblik over eksisterende forskning.

På kurset planlægges ekskursioner til Det Kongelige Bibliotek henholdsvis Miljøbevægelsen NOAH (Friends of the Earth Denmark).

Engelsk titel

HIS 78. Miljøbevægelsen - fra Rachel Carson til Greta Thunberg

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

- John S. Dryzek: The Politics of the Earth. Oxford University Press, 2021 (4. ed.).
- Joachim Radkau: The Age of Ecology: A Global History. Polity Press, 2014.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB05786U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Holm Rasmussen   (5-686f767374476f7c7435727c356b72)
Underviser

Underviser: Asger Hougaard

Gemt den 17-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students