HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede
Vi gennemgår en række centrale problemkomplekser, der i forskningen har været genstand for diskussion og kontrovers, som f.eks. Guldalderen, det slesvigske spørgsmål, Junigrundloven, forfatningskampen, Systemskiftet, Påskekrisen, samarbejdspolitikken, velfærdsstaten, Den kolde Krig og Murens fald. Der er i høj grad mulighed for, at de studerende kan få indflydelse på kursets indhold.

Engelsk titel

HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

- M.F. Jensen, J.F. Møller og N.W. Olesen: Reformation, enevælde og demokrati. Historien om Danmark bd. 2. Gads Forlag.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB05783U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jes Fabricius Møller   (6-6e69776a6566446c7971326f7932686f)
Gemt den 24-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students